جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دوره‌ها

دوره قدم به قدم یک

دوره قدم به قدم یک دوره به صورت آنلاین و لینکهای دسترسی ویدیو به ترتیب ذیل هستند: کلاس اول کلاس دوم کلاس سوم کلاس چهارم

ادامه مطلب »

02041402 دو مقدماتی

تاریخ برگزاری : 020415 ساعت برگزاری : 9 تا 12 نام استاد : چنگیزی رده سنی : بزرگسال ترم تحصیلی : مقدماتی 1 روز برگزاری

ادامه مطلب »

02072803 دو مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/07/28 شعبه برگزاری : انقلاب رده سنی : کودکان استاد : زهرا چنگیزی ساعت برگزاری : 9:00 -10:30

ادامه مطلب »

02072804 یک مقدماتی

  تاریخ برگزاری : 1402/07/28 نحوه برگزاری : حضوری استاد : زهرا چنگیزی رده سنی : کودکان ترم تحصیلی : یک مقدماتی روز برگزاری :

ادامه مطلب »
Uncategorized

02072805 یک مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/07/28 استاد مدرس : خانم چنگیزی ساعت برگزاری : 12:00 – 13:30 ترم تحصیلی : 1 مقدماتی رده سنی : کودکان استاد

ادامه مطلب »

02072806 یک مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/07/28 ساعت برگزاری : 13:30 – 15:00 رده سنی : بزرگسالان استاد : زهرا چنگیزی ترم تحصیلی : 1 مقدماتی

ادامه مطلب »
چینی کودکان

دوره 1 مقدماتی – 020528E1CH02

تاریخ برگزاری : 1402/05/28 شعبه / نحوه برگزاری : انقلاب مدرس : زهرا چنگیزی رده سنی : کودکان روز برگزاری : شنبه ساعت برگزاری :

ادامه مطلب »
چینی کودکان

02052807 یک مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/05/28 شعبه / نحوه برگزاری : انقلاب مدرس : زهرا چنگیزی رده سنی : کودکان روز برگزاری : شنبه ساعت برگزاری :

ادامه مطلب »

02052808 یک مقدماتی

تاریخ برگزاری کلاس : 1402/05/28 نحوه / شعبه برگزاری : انقلاب مدرس : زهرا چنگیزی رده سنی : کودک و خردسال روز برگزاری : شنبه

ادامه مطلب »