جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

020728E1CH01 – دوره1مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/07/28 شعبه برگزاری : انقلاب رده سنی : کودکان استاد : زهرا چنگیزی ساعت برگزاری : 9:00 -10:30

وضعیت فعلی
Ended
قیمت
30000000
دوره ended

تاریخ برگزاری : 1402/07/28

شعبه برگزاری : انقلاب

رده سنی : کودکان

استاد : زهرا چنگیزی

ساعت برگزاری : 9:00 -10:30