02072806 یک مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/07/28

ساعت برگزاری : 13:30 – 15:00

رده سنی : بزرگسالان

استاد : زهرا چنگیزی

ترم تحصیلی : 1 مقدماتی