جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

جملات پر کاربرد چینی برای ارتباط برقرار کردن

آنچه در این مقاله می‌خوانید

جملات پرکاربرد چینی برای ارتباط برقرار کردن

دونستن چند عبارت مفید نه تنها به شما کمک می‌کند تا بی حوصله نشید، بلکه به شما امکان می‌دهد ارتباطات جدید بسیار خوبی با افراد برقرار کنید، و حتی مکالمات چینی خود را جالب‌تر کنید.حتی اگر فقط نیاز به سفر به چین داشته باشید، جملات پر کاربرد چینی می‌تواند در محیط های ناآشنا به شما کمک کند و حتی ممکن است به شما در جلوگیری از سوء‌تفاهم‌های احتمالی کمک کند. در اینجا می‌خواهیم کلمات و اصطلاحات اساسی و جملات پرکاربرد چینی را که ممکن است در سفر به چین به آن‌ها نیاز داشته باشید، معرفی کنیم.

ezgif.com gif maker 1

تلفظ چینی

اول، شما در مورد تلفظ چینی چه چیزی را باید بدانید؟ برای هر عبارت در این مقاله، چند بخش را مشاهده می‌کنید.

در اینجا اولین عبارت به عنوان مثال آورده شده است:
你好! Nǐhǎo- – سلام (Nee how) !

هنوز نمی‌توانید چینی بخوانید؟ مشکلی نیست! در کنار کاراکترها، راهنمای تلفظ را مشاهده خواهید کرد.

بیایید چینی صحبت کنیم

خوب، حالا که ما اصول اصطلاحات را پوشش داده‌ایم، بیایید صحبت کنیم!

در اینجا دسته‌بندی عباراتی وجود دارد که در زیر می‌آموزید:

۱) احوال‌پرسی
۲) آشنا شدن با شما
۳) مودب بودن
۴) غذا خوردن
۵) خرید کردن
۶) اعداد
۷) خداحافظ

Learn Mandarin Google Classroom Header2

عبارات اساسی چینی برای احوال‌پرسی با مردم

(عبارات اصلی تعاملات اجتماعی) در اینجا با چند کلمات پر کاربرد در خوش‌آمدگویی آشنا می‌شویم:

۱) 你好! Nǐhǎo – سلام!
(Nee haow)
۲) 你 好吗? Nǐhǎo ma؟ – چطور هستید؟
(Nee Haow ma)
۳) 很好 Hěn hǎo – خوب
(Hun haow)
۴) 还好 Hái hǎo – خیلی خوب
(Hi haow)
۵) 不太 好 Bù tài hǎo – خیلی خوب نیست
(Boo tye haow)
۶) 早上 好 Zǎoshang hǎo – صبح بخیر
(Dzow shung haow)
۷) 晚上 好 Wǎnshang hǎo – عصر بخیر
(Wun shung haow)
۸) 晚安 Wǎnānān – شب بخیر
(Wun-un)

جملات پر کاربرد چینی برای آشنایی با مردم

اگر در حال بازدید از چین هستید، حتما متوجه خواهید شد که افراد بسیار دوستانه هستند و از طرح سؤال خجالت نمی‌کشند! در اینجا بعضی از اصول اساسی برای کمک به شما در برقراری ارتباط با افرادی که با آن‌ها ملاقات می‌کنید وجود دارد.

۱) 你 叫 什么 名字? Nǐ jiào shénme míngzi? اسمت چیه؟ (غیررسمی)
(Nee jyaow shun muh mz dzrr)
۲) 我 叫 __ Wǒ jiào__ نام من …
(Wor jyaow ..)
۳) 您 贵姓? Nín guìxìng? – نام خانوادگی شما چیست؟ (رسمی)
(Neing gway shing)
۴) 我 姓 __ Wǒ xìng__ – نام خانوادگی من است
(نگرانی زینگ)
۵) 你 多大? Nǐ duōdà – شما چند سال دارید؟
(Nee dwor da)
۶) 我 三 十岁 Wǒ sānshí suì – من سی ساله هستم
(Wor Sun shrr sway)
۷) 你 来自 哪里? Nǐ láizì nǎli – اهل کجایید؟
(Nee lye dzrr na lee)
۸) 我 来自 中国 Wǒ láizì zhōngguó – من از چین آمده‌ام
(Wor lye dzrr jong gwor)
۹) 你 是 哪 国人? – Nǐ shì nǎ guó rén – اهل کدام کشور هستید؟
(Nee shrr na gwor run)
۱۰) 我 是 中国 ǒ Wǒ shì zhōngguó rén – من چینی هستم
(Wor shrr jong gwor run)
۱۱) 我 是 外国 Wǒ shì wàiguó rén – من یک بیگانه هستم
(Wor shrr wye gwor run)
۱۲) 老外 Lǎowài – خارجی (یک اصطلاح عامیانه‌ی عامیانه!)
(Laow wye)
۱۳) 很 高兴 认识 你 Hěn gāoxìng rènshi nǐ – خوب ملاقات شما
(Hun Gaow shing run shrr nee)

جملات پر کاربرد چینی برای احترام گذاشتن

ما به عنوان انسان، احترام خاصی نسبت به هم داریم در اینجا به بعضی از این موارد اشاره میکنیم.
حتی اگر هنوز کلمات زیادی نمی‌دانید، این کلمات به شما کمک می کنند تا مکالمات شما بهتر شوند.
۱) !谢谢 Xièxiè! _متشکرم!
(Shyeah shyeah) (نوک تلفظ: صدای “x” به زبان چینی واقعاً بین انگلیسی “s” و “sh” است.)
۲) !非常感谢! Fēicháng gǎnxiè – !خیلی ممنونم
(Fay chung gun shyeah)
۳) 不用谢 Bù yòng xiè – شما خوش آمدید
(Boo yong shyeah)
۴) 不客气 Bù kèqì – از شما استقبال می‌کنیم
(Boo kuh chee)
۵) 不好意思 Bù hǎoyìsi – ببخشید، متأسفم (برای جلب توجه، به خاطر گذشته بودن، برای معذرت خواهی ملایم)
(Boo haow yee srr)
۶) 对不起 Duìbuqǐ – ببخشید (عذرخواهی برجسته تر)
(Dway boo chee)
۷) ?请问…? Qǐngwèn… – می‌توانم بپرسم …؟ (روشی مودبانه برای پیشگفتار یک سوال)
(Cheeng wun)
۸) 麻烦你了Mǎfan nǐ le – با عرض پوزش از شما زحمت می کشید
(Ma fun nee luh)
۹) 没问题 Méi wèntí – مشکلی نیست
(May wun tee)
۱۰) 好的!Hǎo de! – خوب!
(Haow duh)

 

 

 

اصطلاحات رایج چینی برای خوردن غذا

چین فرهنگ غذایی بسیار متنوعی و خاصی دارد.
هر منطقه غذاهای خاص خود را دارد، از طعم‌های سبک‌تر و شیرین جنوب گرفته تا سس‌های ترشح و ترشح شمال.
در اینجا با تعدادی از عبارات مربوط به رستوران را می‌بینیم !

۱) ?几位?Jǐwèi –چند نفر؟
(Jee way)
۲) 一位 Yīwèi – یک نفر (به عنوان مثال “یک جدول برای یک”)
(Yee way)
۳) 两位 Liǎngwèi – دو نفر
(Lyung way)
۴) 我想看一下菜单 Wǒ xiǎng kàn yīxià càidān – من می‌خواهم به منو نگاه کنم
(Wor shyung kun yee shyah tsay dun)
۵) 点菜Diǎn cài – I’m/we’re (من / ما آماده ایم) سفارش دهم
(Dyen tsye)
۶) 我要… Wǒ yào… – من می‌خواهم…
(Wor yaow)
۷) !服务员!Fúwùyuán – گارسون!
(Foo woo yoo-an)
۸) !买单!Mǎidān – میدین! صورتحساب لطفا!
(Mye dun)

جملات پرکاربرد چینی برای خرید

خرید در بازارهای چین می تواند یک تجربه بسیار پر جنب و جوش باشد.
در اینجا چند عبارت پر کاربرد چینی را به همراه تلفظ اشاره می‌کنیم.

۱) 这个 Zhège – این یکی
(Jay guh)
۲) 那个 Nàge – آن یکی
(Nay guh)
۳) 我要这个 Wǒyào zhège – من این مورد را می‌گیرم
(Wor yaow jay guh)
۴) 我(不)喜欢那个 Wǒ (bù) xǐhuan nàge – من آن یکی را دوست ندارم
(Wor boo shee hwun nay guh)
۵) 多少钱?Duōshao qián – چقدر است؟
(Dwor shaow chyen)
۶)! 太贵了!Tài guì le – بیش از حد گران!
(Tye gway luh)
۷) !便宜一点儿!Piányi yīdiǎnr – کمی ارزان تر! (برای درخواست قیمت بهتر)
(Pyen yee yee dyerr)
۸) 可以刷卡吗?Kěyǐ shuākǎ ma – آیا می توانم از کارت استفاده کنم؟
(Kuh-yee shak-a ma?)
۹) !不要了! Bù yào le – من آن را نمی‌خواهم!
(Bu-YA-o-luh)
۱۰) 我看一下 Wǒ kàn yīxià – من فقط به دنبال هستم
(Wor kun yee shyah)

جملات پر کاربرد چینی اعداد به چینی

اعداد چینی بسیار منطقی هستند در اینجا با تعدادی از اعداد چینی آشنا می‌شویم:

۱) 零/〇 Líng – صفر
(Leeng)
۲) 一 Yī -یک
(Yee)
۳) 二 Èr -دو
(Arr)
۴) 三 Sān -سه
(Sun)
۵) 四 Sì -چهار
(Srr)
۶) 五 Wǔ -پنج
(Woo)
۷) 六 Liù -شش
(Lyoh)
۸) 七 Qī -هفت
(Chee)
۹) 八 Bā – هشت
(Ba)
۱۰) 九 Jiǔ – نه
(Jyoh)
۱۱) 十 Shí -ده
(Shrr)
۱۲) 十一 Shíyī -یازده
(Shrr yee)
۱۳) 十二 Shí’èr -دوازده
(Shrr arr)
۱۴) 二十 Èrshí -بیست
(Arr shrr)
۱۵) 二十一 Èrshíyī -بست و یک
(Arr shrr yee)
۱۶) 三十 Sānshí -سی
(Sun shrr)
۱۷) 一百 Yībǎi -صد
(Yee bye)
۱۸) 二百/两百 Èrbǎi/Liǎngbǎi -دویست
(Arr bye/Lyung bye)

عبارات پر کاربرد چینی برای خداحافظی

در اینجا جملات پر کاربرد چینی برای خداحافظی را بیان کرده‌ایم، کلمه “خداحافظی” به زبان چینی به معنای “دوباره تو را می‌بینم”

۱) !再见! Zàijiàn –خداحافظ!
(Dzye jyen)
۲) !明天见! Míngtiān jiàn – فردا می بینمت!
(Meeng tyen jyen)
۳) !下次见! Xiàcì jiàn –بعدا می بینمت!
(Shyah tsrr jyen)
۴) !拜拜!Bǎibǎi –خدا حافظ!
(Bye bye)
۵) !一路平安!Yīlù píng’ān –سفر امن!
(Yee loo peeng un)

حالا که با جملات ضروری چینی آشنا شدید، توصیه می‌کنیم این مطلب را در موبایل خودتان داشته باشید و برای سفر به چین، از آن استفاده کنید.

منبع : storylearning

کد مطلب: 1230-1/980709-1000/م ح/ت/98

سوالات متداول

برخی از عبارات رایج در زبان چینی چیست؟

کلمات و عبارات اصلی ماندارین چینی
سلام: Nǐhǎo (نی چگونه)
با تشکر از شما: Xièxiè (Shie-shieh)
خوش آمدید: Bù kèqì (Boo kuh-chi)
صبح بخیر: Zǎo (Zhow)
Goodnight: Wǎn ān (One-un)
اسم من هست…: …
نام دوست من …: Wǒ de péngyǒu jiào… …
حمام کجاست: Xǐshǒujiān zài nǎlǐ؟

پرکاربردترین احوال پرسی در زبان چینی چگونه استفاده می شود؟

nǐ hǎo; سلام استاندارد “سلام”. در لغت به معنای “تو خوبی” است. 您好。 nín hǎo; همان سلام «سلام» در بالا، با این تفاوت که 您 (nín)، مانند بسیاری از زبان های اروپایی، شکل مؤدبانه «شما» است که هنگام خطاب به بزرگان، یا معلمان و غیره استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Picture of دکتر ایرج وثوقی

دکتر ایرج وثوقی

دکتر ایرج وثوقی هستم، فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی از چین با بیش از بیست و چهارسال سابقه آموزشی در دانشگاه‌های ایران و چین، بنیانگذار بنیاد چین،مولف و مترجم کتاب‌های چینی و برگزارکننده دوره های تخصصی تجارت با چین

ضرب المثل های زبان چینی
ضرب‌المثل‌ها در هر زبانی نقش مهمی در فرهنگ و تاریخ...
هر آنچه در مورد تاریخچه ی زبان چینی باید بدانید
با ۱.۳ میلیارد سخنور، زبان چینی بیشترین تعداد سخنور را...
رده سنی برای یادگیری زبان چینی
رده سنی برای یادگیری زبان چینی و اینکه چه سنی...
شباهت های چینی و ژاپنی
زبان‌های چینی و ژاپنی از جمله زبان‌های برجسته آسیای شرقی...
آزمون TOCFL
آزمون TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) یکی...
بلاگ
از بلاگ ما دیدن کنید
جدید ترین و بروز ترین اطلاعات
اینجا کلیک کنید
آموزش زبان چینی
بنیاد بین المللی چین با بیش از 10 سال تجربه در زمینه‌ی آموزش زبان با بهره‌گیری از مدرسین کار آزموده و داشتن بیش از 600 زبان‌آموز در تهران، توانسته است رتبه نخستِ آموزش زبان چینی را به خود اختصاص دهد.
آموزش با بروز ترین متد ها
اینجا کلیک کنید
خدمات ترجمه
با بنیاد بین‌المللی چین میتوانید متون خود را یه سریع ترین شکل و با کیفیت بالا ترجمه کنید.
کیفیت و زمان
را با ما تجربه کنید
اینجا کلیک کنید