دوره 1 مقدماتی – 020327E1AH01

مدرس : استاد مهدوی

محل برگزاری : سعادت آباد

ترم تحصیلی : 1 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : شنبه – سه شنبه

ساعت برگزاری : 18 – 20