دوره 1 مقدماتی – 020219E1AH01

مدرس : استاد مهدوی

شعبه برگزاری : سعادت آباد

ترم تحصیلی : 1 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : سه شنبه

ساعت برگزاری : 16 – 18