مدرس : استاد مهدوی

شعبه برگزاری : سعادت آباد

ترم تحصیلی : 1 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : سه شنبه

ساعت برگزاری : 16 – 18

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
تعطیل
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است