جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درس دوم دوره پایه

IMG 20240505 120809

در این فصل پایانگر های مفرد          را میخوانیم.

[a]

در تلفظ این پایانگر دهان خود را باز کرده  وزبانرا وسط دهان در پایین ترین موقعیت به صورت صاف قرار دهید اجازه دهید جریان هوا به طور طبیعی خارج شود.

وقتی گلودرد دارید دکتر معمولا از شما میخواهد که دهانتان را کاملا باز کرده  و این صدا را تلفظ کنید. آ: a / این پایانگر تقریبا تلفظ یکسانی با حرف a در لغت انگلیسی mama papa دارد. معادل کلمه آرد در زبان فارسی دارد .

[o] 

در این تلفظ دهان به صورت متوسط باز میشود زبان در موقعیت میانگین و کمی به پشت قرار دارد. لب ها گرد نمی شود.

این تلفظ شبیه آواز خروس در صبح دم است نظیر تلفظ حروف صدادار o در انگلیسی است . در زبان ترکی مشابه حروف او در کلمه ی اوزوم به معنی خودم و در زبان فارسی مشابه حرف (اُ) در کلمه استاد .

[e] 

در این تلفظ باز شدن دهان متوسط است. زبان در موقعیت میانگین و کمی به پشت قرار دارد . لب ها گرد نمیشود.

در تلفظ این حرف شکل لب ها و موقعیت زبان نظیر تلفظ حرف o است.

علاوه بر این در انگلیسی نیز مشابه حرف صدادار e است که به این صورت تلفظ میشود مثل bird و یا worker.

در زبان فارسی مشابه تلفظ حروف (ایا) در کلمه ی ایلت میباشد.

[i] 

در این تلفظ دهان به صورت طبیعی و خیلی کم باز میشود در این صورت لب ها از هم باز شده و نوک زبان در موقعیت رو به بالا  و کمی رو به جلو قرار دارد. به طوری که باید قسمت عقب زبان دندان های جلویی پایین را همزمان لمس کرده و کناره های زبان را به دو طرف بکشد.

تقریبا مشابه حرف صدادار i در انگلیسی میباشد. به عنوان مثال کلمه ی think و در زبان فارسی مشابه حروف (ای) در کلمه ایراد.

[u]   

در این تلفظ دهان به صورت باریک باز میشود و لب ها کاملا گرد هستند.سپس زبان خود را به سمت ریشه کشیده و نوک زبان خود را در موقعیت پایین قرار دهید. زبان در حالت رو به بالا و کمی به عقب قرار دارند . شکل دهان شما باید به صورت بیضی کوچکی باشد.

شبیه صدای u در انگلیسی است و در زبان فارسی مانند تلفظ کلمه ی (او) است .

[Ü] 

در این موقعیت زبان با تلفظ مورد j یکسان است و لب ها تا حدی شبیه به u گرد می شود. ابتدا زبان خود را نظیر تلفظ i کرده سپس لب های خود را به شکل دایره ای کامل در آورید.

مشابه تلفظ u را در انگلیسی نداریم ولی در زبان ترکی نظیر کلمه ی uz (اوز به معنی صورت ) (اوزوم به معنی انگور) تلفظ آن با قرار گرفتن زبان در موقعیت تلفظ برای (ز) است اما لب ها باید گرد شوند. این تلفظ مشابه فارسی ندارد.

زمانی که Ü به تنهایی یک سیلاب باشد یا در ایتدای یک سیلاب واقع شود به صورت yu نوشته می شود که دو نقطه بالایی آن حذف شده میشود مثل کلمه ی  yuan . این تلفظ بسیار شبیه لغت انگلیسی you است. در زبان فارسی تلفظ مشابه ندارد.

 

Er این دو حرف یک صوت واحد ایجاد میکنند زبان و لب هایتان رانظیرموقعیت کلمه e قرار دهید. سپس بخش میانی زبان خود را به آرامی بالاآورده و در همان زمان نوک زبان خود را به سمت عقب برگردانید مطمئن شوید که زبان شما در وسط حفره ی دهان قرار گرفته اند و هیچ جایی را لمس نمیکند. مانند حروف bir کلمه ی bird در انگلیسی و حروف (آر) در کلمه ی آرد زبان فارسی.