جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درس یک دوره پایه

مقدمه کتاب دوره پایه

پین یین یا هانیو پین یین (به چین ساده شده () به چینی سنتی () به پین یین () ) رایج ترین شیوه لاتین نویسی زبان چینی ماندارین است. در واقع پین یین سیستم فونتیک چینی است که مشابه الفبای فونتیک انگلیسی بوده و در آن پین به معنای هجا و یین به معنای صدا میباشد.

در شیوه پین یین حروف لاتین را برای نمایش صداها در زبان چینی به کار میبرند اما نحوه تناظر این حروف با صداها چندان شبیه به لاتین نویسی رایج برای زبان های دیگر نیست. برای نمونه q  و zh هر دو نزدیک به (چ) تلفظ میشود (گرچه تلفظ دقیق آن دو یکی نیست) و x نزدیک به (ش) تلفظ میشود.

این شیوه در سال 1985 مورد تایید قرار گرفته و در سال 1979 مورد قبول دولت جمهوری خلق چین قرار گرفت و جانشین سیستم های قدیمی تر شد.

از آنجا که هانیو پین یین توسط دولت سنگاپور نیز مورد قبول واقع شد. کتابخانه کنگره انجمن کتابخانه های آمریکا و بسیاری موسسات دیگر این سیستم را به عنوان سیستم نوشتار زبان چینی ماندارین برگزیدند. در سال 1979 سازمان جهانی استاندارد (ISO) این سیستم را به عنوان استاندارد لاتین نویسی چینی تحت شماره استاندارد ISO07098:1991  قبول نمود. هم اکنون پین یین به عنوان وسیله ای مناسب برای ورود متون چینی در کامپیوترها و گوشی های همراه مورد استفاده قرار میگیرد. با ورود متون به کامپیوتر بااین سیستم نرم افزاری های ویرایش گر قادر به تبدیل آن به متون چینی ساده شده هستند.

هنگامی که یک سیستم نگارش خارجی با یک سیستم رمزگذاری / رمز گشایی برای نوشتن یک زبان صورت میگیرد ممکن استمصالحه خاصی ایجاد شود. نتیجه این است که سیستم های رمز گشایی مورد استفاده در برخی از زبان های خارجی  صحبت کنندگان غیر بومی را قادر میسازد صداهایی نزدیک تر به زبانی را که میخواهند بیاموزند تولید کنند.

صحبت کنندگان بومی انگلیسی پین یین را برای نزدیک شدن به صداهای تقریبی ماندارین رمزگذاری میکنند. مگر در مورد صداهای خاص گفتاری که معمولا توسط اکثر گویندگان بومی انگلیسی تلفظنمیشوند : []   []   []      و  []   که بزرگترین اختلاف تلفظ را دارد در این سیستم مکاتبات بین حروف رومی  و صدا  بعضی اوقات اصطلاحی است. هر چند که لزوما بیشتر از شیوه استفاده از متن لاتین در زبانهای دیگر نیست . به عنوان مثال  تمایز تلفظ های حلقی بین b, d g  و t k  شبیه به آغاز گر های بیصدای سیلاب های انگلیسی است. (که در آن دو مجموعه نیز در صداگذاری متفاوت است ) ولی در زبان فرانسه اینطور نیست.

حروف z  و     cنیز این تمایز را دارند که به عنوان [] [] تلفظ میشوند (در حالی که تلفظ هر دو آنها برای واج / ts / در زبان المانی  و زبان های اسلاویایی با استفاده از متن لاتین است. ) از این حروف مفرد s , z , c  این حروف ترکیبی که دو حرف الفبا و یک حرف آوا دارند . ch , zh , ch  به وجود می آیند اگرچه این توصیف معرفی ترکیب zh  نیز میباشد از نظر داخلی در رابطه با این دو سری سازگار است .

جمهوری خلق چین دارای 1,3  میلیارد نفر جمعیت و شامل 56 قوم میباشد . قوم خن بزرگترین جمعیت چین و در حدود 90 درصد آن را تشکیل میدهد. زبان مادری مردم خن خنیو است (زبان چینی) خنیو دربردارنده ی 7 لهجه ی اصلی است که نحوه ی نوشتار انها یکسان میباشد. این 7 لهجه عبارتند از ماندارین , xiang ,kejiang , gan , wu , yue ,  و min که در بین آنها ماندارین با داشتن 71درصد بیشترین لهجه ی مورد استفاده است .

از آنجایی که کاراکترهای چینی عکس نوشته هستند لذا فاقد معادل صوتت به حرف میباشد . سیستم های مختلفی برای تلفظ فونتیک کاراکتر های چینی مورد استفاده قرار گرفته اند که متداول ترین آنها پین یین میباشد. این کتاب دربردارنده ی … درس میباشد این درس ها طوری طراحی شده اند تا به شما نحوه ی تلفظ کاراکتر های چینی را یاد دهنده.

IMG 20240505 120739

IMG 20240505 120750