آزمون YCT برای چه سطحی از زبان آموزان می باشد و چه ویژگی هایی را دارد؟

آزمون YCT

اگر به تسلط بر زبان چینی اندیشید، آزمون YCT ممکن است در رادار شما باشد. برای افراد ناآشنا، YCT مخفف Youth Chinese Test است، یک آزمون بین المللی شناخته شده برای مهارت ماندارین که به طور خاص برای دانش آموزان جوان طراحی شده است. این آزمون چیزی بیش از یک روش برای ارزیابی مهارت های […]