آزمون HSKK چیست و بر چه مهارتی تمرکز دارد؟

HSKK-logo

  آیا به تسلط بر زبان چینی توجه کرده اید؟ اگر بله، پس احتمالاً با Hànyǔ Shuǐpíng Kǒuyǔ Kǎoshì (HSKK)، یا آزمون مهارت گفتاری چینی – یک نقطه بازرسی حیاتی در سفر یادگیری زبان شما آشنا هستید. این آزمون تخصصی  یکی از آزمون های زبان چینی است که توانایی های شما را ارزیابی می کند […]