یادگیری زبان چینی چه تاثیری در آینده کودکان دارد؟

یادگیری زبان چینی

در دهکده جهانی امروزی، توانایی برقراری ارتباط بین فرهنگ‌ها بیش از هر زمان دیگری ارزشمند است، به‌ویژه برای بچه‌های ما که برای حرکت در دنیایی که به طور فزاینده‌ای به هم مرتبط است، آماده می‌شوند. در میان بسیاری از زبان‌هایی که در تار و پود ملیله‌های ارتباطی متنوع سیاره ما می‌بافند، زبان چینی نه تنها […]