جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چینی استاندارد + 0 تا 100 زبان چینی استاندارد

چینی استاندارد
آنچه در این مقاله می‌خوانید

زبان چینی به عنوان یکی از زبان‌های پرکاربرد و اقتصادی جهان، تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع مختلف، تجارت، فرهنگ و ارتباطات بین‌المللی دارد. این مقاله با معرفی “چینی استاندارد” به منظور ارتقاء دانش و فهم مخاطبان درباره‌ی اهمیت و مزایای یادگیری این زبان ارتباط برقرار می‌کند.

اگر علاقه به یادگیری زبان چینی دارید,حتما از دوره های آموزشی بنیاد بین المللی مطالعات چین , اولین و تخصصی ترین مرکز آموزش زبان چینی, دیدن کنید.

چینی استاندارد مقدماتی:

پین یین و استروک پایه:

کلمات پایه:

سلام – 你好 (nǐ hǎo)

خداحافظ – 再见 (zài jiàn)

بله – 是 (shì)

نه – 不是 (bù shì)

مرسی – 谢谢 (xiè xiè)

لطفاً – 请 (qǐng)

ببخشید – 对不起 (duì bù qǐ)

نام – 名字 (míng zì)

کجا – 哪里 (nǎ lǐ)

چطوری؟ – 怎么样?(zěn me yàng?)

 

جملات ساده:

سلام، چطوری؟ – 你好,你好吗?(nǐ hǎo, nǐ hǎo ma?)

ببخشید، آیا می‌توانم کمکی کنم؟ – 对不起,我可以帮助你吗?(duì bù qǐ, wǒ kě yǐ bāng zhù nǐ ma?)

نام من جان است. – 我的名字是 John。(wǒ de míng zì shì John.)

کجا زندگی می‌کنید؟ – 你住在哪里?(nǐ zhù zài nǎ lǐ?)

 

تلفظ صحیح و استفاده در جملات در چینی استاندارد 

سلام – 你好 (nǐ hǎo):

تلفظ “نی” باید مانند تلفظ “نی” در کلمه “نیسان” باشد و “هاو” تلفظ می‌شود مثل تلفظ “هاو” در کلمه “هاوایی”.

جمله: 你好,我叫مری. (nǐ hǎo, wǒ jiào Mǎlì.) – سلام، من مری هستم.

 

مرسی – 谢谢 (xiè xiè):

تلفظ این کلمه ” شیه شیه ” است.

 

جمله: 谢谢你的  به معنی “کمک”.

(xiè xiè nǐ de bāng zhù.) – متشکرم برای کمکتان.

 

ببخشید – 对不起 (duì bù qǐ):

تلفظ این کلمه “دوی” و “بو” مانند تلفظ در کلمه “بوشهر” است.

 

نام – 名字 (míng zì):

تلفظ این کلمه “مینگ” و ” زی ” است.

 

کجا – 哪里 (nǎ lǐ):

تلفظ این کلمه ” نا ” و ” لی ” مانند کلمه ” لیاقت ” است.

جمله: 你住在哪里؟ (nǐ zhù zài nǎ lǐ?) – شما کجا زندگی می‌کنید؟

چینی استاندارد

بیشتر بخوانید  نحوه بهترین استفاده از فلش کارت چینی برای یادگیری زبان چینی

اعداد:

معرفی اعداد ابتدایی و راهنمای استفاده از آنها

صفر – 零  (líng)

یک – 一  (yī)

دو – 二  (èr)

سه – 三  (sān)

چهار – 四  (sì)

پنج – 五  (wǔ)

شش – 六  (liù)

هفت – 七  (qī)

هشت – 八  (bā)

نه – 九  (jiǔ)

ده – 十  (shí)

راهنمای استفاده:

برای بیان اعداد چینی استاندارد ابتدایی تا ده، می‌توانید از کلمات فوق استفاده کنید.

برای مثال: یک کتاب – 一本书 (yī běn shū) ، سه میوه – 三个水果 (sān gè shuǐguǒ).

 

برای بیان اعداد بیشتر از ده، می‌توانید از ترکیب اعداد استفاده کنید.

برای مثال: بیست – 二十 (èr shí) ، سی – 三十 (sān shí) ، صد – 一百 (yī bǎi) ، هزار – 一千 (yī qiān).

 

برای بیان اعداد اعشاری، از “点 “(diǎn) به معنی “نقطه” استفاده می‌شود.

برای مثال: دو و نیم – 二点五 (èr diǎn wǔ).

 

برای بیان اعداد مرتبه دوم (مثل دوم، سوم و …) از پسوند “第” (dì) استفاده می‌شود.

برای مثال: دوم – 第二 (dì èr)، سوم – 第三 (dì sān).

در بعضی مواقع، برای نشان دادن تعداد بیشتر از یک عدد، از اعداد کپیتال چینی استفاده می‌شود.

برای مثال: ۲۳ – 二十三 (èr shí sān)، ۱۰۰ – 一百 (yī bǎi).

 

مکالمه روزمره:

مکالمات روزمره در چینی استاندارد موضوعات مختلفی مانند خرید، حمل و نقل، وقایع روزمره و… انجام می‌شوند. در زیر، موضوعات مرتبط با این مکالمات و چند نمونه جمله برای هر موضوع آورده شده است:

۱. خرید:

 • مرا به فروشگاه برد. 请带我去商店。(qǐng dài wǒ qù shāngdiàn.)
 • قیمت این چنده؟ 这个多少钱?(zhège duōshǎo qián?)
 • من یک تخفیف می‌تونم داشته باشم؟ 我能打折吗?(wǒ néng dǎzhé ma?)
 • من این رو می‌خوام. 我想要这个。(wǒ xiǎng yào zhège.)
 • برای پرداخت چطور؟ 怎么支付?(zěnme zhīfù?)

۲. حمل و نقل:

 • چطور می‌تونم به ایستگاه اتوبوس برم؟ 怎么去公交车站?(zěnme qù gōngjiāo chē zhàn?)
 • یک تاکسی لطفاً. 请叫一辆出租车。(qǐng jiào yī liàng chūzūchē.)
 • هواپیما چند وقت بعد پرواز می‌کنه؟ 飞机几点起飞?(fēijī jǐ diǎn qǐfēi?)
 • اونجا کجاست؟ 那是哪里?(nà shì nǎlǐ?)
 • از کجا می‌تونم مترو بگیرم؟ 我从哪里可以乘地铁?(wǒ cóng nǎlǐ kěyǐ chéng dìtiě?)

۳. وقایع روزمره:

 • اون اتفاق عجیبی بود. 那是一个奇怪的事件。(nà shì yīgè qíguài de shìjiàn.)
 • تو این خبر رو دیدی؟ 你看到这个新闻了吗?(nǐ kàn dào zhège xīnwén le ma?)
 • باید چه کاری انجام بدیم؟ 我们应该做什么?(wǒmen yīnggāi zuò shénme?)
 • در مورد این موضوع چی فکر می‌کنی؟ 你对这个话题有什么看法?(nǐ duì zhège huàtí yǒu shénme kànfǎ?)

برای ثبت نام در کلاس آموزش محاوره زبان چینی یا مشاوره رایگان روی لینک زیر کلیک کنید

فصل ها و تغییرات آب و هوا:

در زبان چینی استاندارد ، فصل‌ها و تغییرات آب و هوا مرتبط با هر فصل به شکل مشابه با فارسی معرفی می‌شوند. در زیر، فصل‌ها و تغییرات آب و هوا مرتبط به همراه ترجمه به چینی آورده شده است:

فصل‌ها:

بهار – 春天 (chūntiān)

تابستان – 夏天 (xiàtiān)

پاییز – 秋天 (qiūtiān)

زمستان – 冬天 (dōngtiān)

 

آب و هوا:

آفتابی – 晴天 (qíngtiān)

ابری – 多云 (duō yún)

بارانی – 下雨 (xià yǔ)

برفی – 下雪 (xià xuě)

وزش باد – 刮风 (guā fēng)

مه – 雾 (wù)

 

مکالمه:

در بهار، هوا خیلی داغ می‌شود. 春天的时候,天气很热。(Chūntiān de shíhou, tiānqì hěn rè.)

امروز آب و هوا ابری است. 今天天气多云。(Jīntiān tiānqì duō yún.)

دیروز باران می‌بارید. 昨天下雨了。(Zuótiān xià yǔle.)

اونجا همیشه در زمستان برف می‌باره. 那里冬天总是下雪。(Nàlǐ dōngtiān zǒngshì xià xuě.)

 

بیشتر بخوانید  تسلط کامل روی پین یین ها + راهنمای جامع برای زبان آموزان چینی

مکان‌ها و تاریخ‌ها:

 آموزش اساسی در مورد مکان‌ها و تاریخ‌های مهم در چینی استاندارد

در زبان چینی استاندارد ، آموزش اساسی در مورد مکان‌ها و تاریخ‌های مهم از اهمیت بالایی برخوردار است. در زیر، تعدادی از مکان‌ها و تاریخ‌های مهم به همراه ترجمه به چینی و نحوه استفاده در جملات آورده شده است:

مکان‌ها:

 1. خانه – 家 (jiā)

– من خانه‌ام. – 我的家。(Wǒ de jiā.)

 1. مدرسه – 学校 (xuéxiào)

– من به مدرسه می‌روم. – 我去学校。(Wǒ qù xuéxiào.)

 1. پارک – 公园 (gōngyuán)

– ما به پارک می‌رویم. – 我们去公园。(Wǒmen qù gōngyuán.)

 1. فروشگاه – 商店 (shāngdiàn)

– ما به فروشگاه می‌رویم. – 我们去商店。(Wǒmen qù shāngdiàn.)

 1. رستوران – 餐馆 (cānguǎn)

– ما به رستوران می‌رویم. – 我们去餐馆。(Wǒmen qù cānguǎn.)

 

تاریخ‌ها:

 1. روز – 日 (rì)

– امروز چهارشنبه است. – 今天是星期四。(Jīntiān shì xīngqīsì.)

 1. هفته – 星期 (xīngqī)

– فردا چهارشنبه است. – 明天是星期四。(Míngtiān shì xīngqīsì.)

 1. ماه – 月 (yuè)

– امروز ژوئن است. – 今天是六月。(Jīntiān shì liù yuè.)

 1. سال – 年 (nián)

– امسال 2024 است. – 今年是2024年。(Jīnnián shì 2024 nián.)

 

مکالمه:

 1. من به پارک می‌روم.

– 我去公园。(Wǒ qù gōngyuán.)

 1. فروشگاه کجاست؟

– 商店在哪里?(Shāngdiàn zài nǎlǐ?)

 1. امروز چه روزی است؟

– 今天是星期几?(Jīntiān shì xīngqī jǐ?)

 

غذا و وعده‌های غذایی:

در زبان چینی استاندارد ، معرفی غذاها و عادات غذایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. غذاها در چین به شکل منحصر به فردی تهیه می‌شوند و عادات غذایی متنوع و جذابی دارند. در زیر، چند نمونه از غذاهای چینی و عادات غذایی آورده شده است:

غذاها:

فست‌فود – 快餐 (kuài cān)

ماهی – 鱼 (yú)

نودل – 面 (miàn)

سوپ – 汤 (tāng)

برنج – 米饭 (mǐfàn)

سوپ‌های گرم – 喝汤 (hē tāng)

 

مکالمه:

من عاشق فست فود هستم. 我爱吃快餐。(Wǒ ài chī kuài cān.)

برای شام، ما ماهی خوردیم. 我们晚饭吃了鱼。(Wǒmen wǎnfàn chīle yú.)

من همیشه نودل دوست داشتم. 我一直喜欢面条。(Wǒ yīzhí xǐhuān miàntiáo.)

مصرف چای بعد از غذا یک عادت خوب است. 饭后喝茶是一个好习惯。(Fàn hòu hē chá shì yīgè hǎo xí guàn.)

بیشتر بخوانید  آزمون زبان چینی HSKK سطح مبتدی

چینی استاندارد متوسط:

توضیح درباره ظاهر و شخصیت به زبان چینی

در چین، معمولاً به ظاهر و شخصیت افراد اهمیت زیادی داده می‌شود و این دو موضوع به عنوان اجزای مهمی از فرهنگ چینی در نظر گرفته می‌شوند. در زیر، توضیحاتی درباره ظاهر و شخصیت به زبان چینی آورده شده است:

ظاهر – 外貌 (wàilǎng)

روند و پوشاک – 服饰与着装 (fúshì yǔ zhuózhuāng)

ظاهری مرتب و ستاره‌شده – 整洁与清爽 (zhěngjié yǔ qīngshuǎng)

مراقبت از ظاهر شخصی – 个人形象 (gèrén xíngxiàng)

شخصیت – 个性 (gèxìng)

صبوری و تحمل – 耐心与忍耐 (nàixīn yǔ rěnnài)

ادب و احترام – 礼貌与尊重 (lǐmào yǔ zūnzhòng)

خوش برخوردی – 友好与可爱 (yǒuhǎo yǔ kě’ài)

کارآمدی و تعهد – 效率与承诺 (xiàolǜ yǔ chéngnuò)

 

کارهای روزانه:

 توضیح واژگان مرتبط با کارهای روزانه در زبان چینی استاندارد و استفاده آن در مترجم زبان چینی 

کارهای روزانه مرتبط با واژگان مختلفی است که توصیف کارهای روزمره افراد را در زبان چینی می‌تواند شامل شود. در زیر، واژگان مرتبط با کارهای روزانه و توضیح آن‌ها آورده شده است:

 1. صبحانه – 早餐 (zǎocān)
 2. تمیز کردن – 清洁 (qīngjié)
 3. کار در محل کار – 工作 (gōngzuò)
 4. پخت و پز – 烹饪 (pēngrèn)
 5. مطالعه و یادگیری – 学习 (xuéxí)
 6. ورزش – 运动 (yùndòng)
 7. خوابیدن – 睡觉 (shuìjiào)
 8. خرید – 购物 (gòuwù)
 9. مراقبت از خود – 自我照顾 (zìwǒ zhàogù)
 10. بازی و سرگرمی – 游戏与娱乐 (yóuxì yǔ yúlè)

 

مشاغل و اشخاص در چینی استاندارد :

 تعریف مشاغل مختلف و معرفی اشخاص مهم

در زیر تعریف مشاغل مختلف و معرفی اشخاص مهم در زبان چینی آورده شده است:

مشاغل:

پزشک – 医生 (yīshēng)

معلم – 教师 (jiàoshī)

وکیل – 律师 (lǜshī)

مهندس – 工程师 (gōngchéngshī)

کارآفرین – 企业家 (qǐyèjiā)

 

اشخاص مهم:

شهردار – 市长 (shìzhǎng)

مدیر عامل – 首席执行官 (shǒuxíng zhíxíng guān)

رئیس جمهور – 总统 (zǒngtǒng)

رهبر مذهبی – 宗教领袖 (zōngjiào lǐngxiù)

هنرمند معروف – 著名艺术家 (zhùmíng yìshù jiā)

 

مکالمه:

شهردار منطقه توانمندی‌های بسیاری دارد و اصلاحات مهمی در شهر اجرا کرده است.

我们地区的市长有很多才能,并且已经在城市中实施了重要的改革。(Wǒmen dìqū de shìzhǎng yǒu hěn duō cáinéng, bìngqiě yǐjīng zài chéngshì zhōng shíshīle zhòngyào de gǎigé.)

 

مدیر عامل شرکت ما توانایی‌های مدیریتی بی‌نظیری دارد و به عنوان رهبری موثر شناخته می‌شود.

我们公司的首席执行官具有出色的管理能力,并被认为是一位有效的领导人。(Wǒmen gōngsī de shǒuxíng zhíxíng guān jùyǒu chūsè de guǎnlǐ nénglì, bìng bèi rènwéi shì yī wèi yǒuxiào de lǐngdǎo rén.)

 

هنرمند معروفی که اخیراً یک نمایشگاه هنری برگزار کرده است.

最近举办了一次艺术展览的著名艺术家。(Zuìjìn jǔbànle yīcì yìshù zhǎnlǎn de zhùmíng yìshù jiā.)

 

مهندسی که در طراحی یک پروژه بزرگ مشغول است.

正在从事一项大型项目设计的工程师。(Zhèngzài cóngshì yī xiàng dàxíng xiàngmù shèjì de gōngchéngshī.)

 

رویدادهای مدرسه، امتحانات و جشنواره‌ها:

توضیح درباره رویدادهای مدرسه و جشنواره‌های مختلف در چینی استاندارد 

در مدارس چینی، معمولاً به منظور تشویق دانش‌آموزان به فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، رویدادهای مختلفی برگزار می‌شود. همچنین، جشنواره‌ها نیز به عنوان موقعیت‌هایی برای جشن و شادی و ارتباط بین اعضای جامعه مدرسه محسوب می‌شوند. در زیر توضیحاتی درباره رویدادهای مدرسه و جشنواره‌های مختلف در چین آورده شده است:

رویدادهای مدرسه:

روز معلم – 教师节 (jiàoshī jié)

روز والدین – 父母节 (fùmǔ jié)

سخنرانی‌ها و نمایش‌ها – 演讲和表演 (yǎnjiǎng hé biǎoyǎn)

جشنواره‌ها:

جشنواره بهار – 春节 (chūnjié)

جشنواره پاییز – 中秋节 (zhōngqiū jié)

جشنواره تابستان – 暑假 (shǔjià)

مکالمه:

جشنواره بهار امسال چه برنامه‌هایی دارد؟

今年春节有什么节目安排?(Jīnnián chūnjié yǒu shénme jiémù ānpái?)

 

آیا جشنواره پاییز با مراسم ماه کامل همراه است؟

中秋节的庆祝活动是否伴随着月圆的仪式?(Zhōngqiū jié de qìngzhù huódòng shìfǒu bànsuízhe yuè yuán de yíshì?)

 

رویداد ورزشی مدرسه به چه شکلی برگزار می‌شود؟

学校的体育日是如何进行的?(Xuéxiào de tǐyù rì shì rúhé jìnxíng de?)

 

چه برنامه‌هایی برای روز معلم در نظر گرفته شده است؟

老师节有什么活动安排?(Lǎoshī jié yǒu shénme huódòng ānpái?)

چینی استاندارد در مدرسه و آموزش زبان چینی

 

 

برای ثبت نام در کلاس آموزش زبان چینی یا مشاوره رایگان روی لینک زیر کلیک کنید

مسافرت و حوادث:

اصطلاحات و عبارات مرتبط با مسافرت و حوادث در چینی استاندارد

در زیر اصطلاحات و عبارات مرتبط با مسافرت و حوادث در زبان چینی آورده شده است:

مسافرت:

سفر – 旅行 (lǚxíng)

استراحت – 休息 (xiūxí)

بلیط – 票 (piào)

فرودگاه – 机场 (jīchǎng)

هتل – 酒店 (jiǔdiàn)

راهنما – 导游 (dǎoyóu)

حوادث:

تصادف – 事故 (shìgù)

آتش‌سوزی – 火灾 (huǒzāi)

اضطراب – 紧急情况 (jǐnjí qíngkuàng)

کمک – 救援 (jiùyuán)

بیمارستان – 医院 (yīyuàn)

مکالمه:

من بلیط هواپیما را رزرو کرده‌ام و منتظر پرواز هستم.

我已经订好了机票,等待我的航班。(Wǒ yǐjīng dìnghǎole jīpiào, děngdài wǒ de hángbān.)

 

متاسفانه امروز برایم یک تصادف اتفاق افتاد.

不幸的是,今天我遇到了一场事故。(Bùxìng de shì, jīntiān wǒ yùdàole yīchǎng shìgù.)

 

لطفاً به اضطراب امروز پاسخ دهید و برای اطمینان از سلامتی همه اقدام کنید.

请回应今天的紧急情况,并采取措施确保所有人的安全。(Qǐng huíyìng jīntiān de jǐnjí qíngkuàng, bìng cǎiqǔ cuòshī quèbǎo suǒyǒu rén de ānquán.)

 

لطفاً به بیمارستان نزدیک‌ترین مرکز پزشکی را برای کمک فوری پیدا کنید.

请找到最近的医疗中心以寻求紧急帮助。(Qǐng zhǎodào zuìjìn de yīliáo zhōngxīn yǐ xúnqiú jǐnjí bāngzhù.)

 

فصل‌ها و موضوعات درسی:

توضیح درباره موضوعات درسی

در مدارس چینی ، معمولاً برنامه درسی از چندین موضوع اصلی تشکیل شده است که به طور معمول در طول سال تغییر می‌کنند و با فصول مختلف هماهنگ می‌شوند. در زیر توضیحاتی درباره موضوعات درسی در چین آورده شده است

موضوعات درسی:

زبان و ادبیات – 语言与文学 (yǔyán yǔ wénxué)

ریاضیات – 数学 (shùxué)

علوم – 科学 (kēxué)

تاریخ و جغرافیا – 历史与地理 (lìshǐ yǔ dìlǐ)

فنون و حرفه‌ها – 艺术与手工艺 (yìshù yǔ shǒugōngyì)

 

محله ها:

توضیح درباره محله

در چین، زندگی در محله ها و اتفاق هایی که در آن‌ها می‌افتد، بسیار مهم است و نقش مهمی در ایجاد ارتباطات اجتماعی و ایجاد احساس انسجام و تعلق به جامعه دارد. در زیر توضیحاتی درباره زندگی در محله ها در چین آورده شده است

محله ها :

پارک‌ها و مراکز تفریحی عمومی – 公园和休闲中心 (gōngyuán hé xiūxián zhōngxīn)

فروشگاه‌ها و بازارها – 商店和市场 (shāngdiàn hé shìchǎng)

کافه‌ها و رستوران‌ها – 咖啡馆和餐厅 (kāfēiguǎn hé cāntīng)

 

بیان احساسات:

آموزش بیان احساسات و نظرات به زبان چینی

بیان احساسات و نظرات به زبان چینی می‌تواند باعث افزایش توانایی ارتباطی و فهم متقابل شود. در زیر چند عبارت و واژگان برای بیان احساسات در زبان چینی آورده شده‌اند:

احساسات:

خوشحالی – 高兴 (gāoxìng)

غمگینی – 伤心 (shāngxīn)

ترس – 害怕 (hàipà)

عصبانیت – 生气 (shēngqì)

علاقه – 喜欢 (xǐhuān)

 

نظرات:

عقیده – 观点 (guāndiǎn)

ترجیح – 喜好 (xǐhào)

عجله – 急 (jí)

ممتنع – 不确定 (bù quèdìng)

حیرت – 惊讶 (jīngyà)

 

عبارات روزمره:

متشکرم – 谢谢 (xièxiè)

لطفاً – 请 (qǐng)

معذرت می‌خواهم – 对不起 (duìbùqǐ)

می‌پسندم – 喜欢 (xǐhuān)

نمی‌پسندم – 不喜欢 (bù xǐhuān)

 

 چینی استاندارد پیشرفته:

سرگرمی‌ها و تفریحات:

در بخش پیشرفته، سرگرمی‌ها و تفریحات محبوب می‌توانند شامل فعالیت‌های گوناگونی از همه زمینه‌ها باشند. در زیر تعدادی از سرگرمی‌ها و تفریحات محبوب در چین آورده شده است:

سرگرمی‌ها:

بازی‌های ویدیویی – 电子游戏 (diànzǐ yóuxì)

ورزش‌های روزمره – 日常运动 (rìcháng yùndòng)

موسیقی و کنسرت‌ها – 音乐和音乐会 (yīnyuè hé yīnyuèhuì)

سینما و تئاتر – 电影和戏剧 (diànyǐng hé xìjù)

تفریحات:

پیاده‌روی در پارک‌ها – 在公园散步 (zài gōngyuán sànbù)

پیک‌نیک – 野餐 (yěcān)

مهمانی‌ها و جشنواره‌ها – 派对和节日 (pàiduì hé jiérì)

بازدید از جاذبه‌های گردشگری – 参观旅游景点 (cānguān lǚyóu jǐngdiǎn)

برای ثبت نام در دوره های HSK  یا مشاوره رایگان روی لینک زیر کلیک کنید

عبارات:

به کجا می‌روید برای تفریح؟

你去哪里玩儿?(Nǐ qù nǎlǐ wánr?)

 

چه فعالیت‌هایی برای تفریح دوست دارید؟

你喜欢什么样的休闲活动?(Nǐ xǐhuān shénme yàng de xiūxián huódòng?)

 

آیا شما به تئاتر یا سینما می‌روید؟

你会去看戏剧或电影吗?(Nǐ huì qù kàn xìjù huò diànyǐng ma?)

 

کدام نوع از موسیقی را دوست دارید؟

你喜欢哪种类型的音乐?(Nǐ xǐhuān nǎ zhǒng lèixíng de yīnyuè?)

 

دوست شدن و ارتباطات:

اصطلاحات و عبارات برای برقراری دوستی و ارتباطات مؤثر در چینی استاندارد و برای آموزش محاوره زبان چینی و استفاده آن در روزمره در دوره های محاوره موسسه بنیاد چین ثبت نام کنید.

چند نمونه جمله در برقراری ارتباط:

سلام! من [نام] هستم. خوشحالم که با شما آشنا شدم. – 你好!我是[姓名]。很高兴认识你。(Nǐ hǎo! Wǒ shì [xìngmíng]. Hěn gāoxìng rènshí nǐ.)

آیا می‌توانم اسم شما را بپرسم؟ – 我可以问一下你的名字吗?(Wǒ kěyǐ wèn yīxià nǐ de míngzì ma?)

چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟ – 我怎么能帮你呢?(Wǒ zěnme néng bāng nǐ ne?)

خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم. – 很高兴和你聊天。(Hěn gāoxìng hé nǐ liáotiān.)

منتظر شنیدن اخبار شما هستم. – 期待听到你的消息。(Qídài tīngdào nǐ de xiāoxi.)

ارتباطات مؤثر:

لطفاً راحت باشید و به من بگویید. – 请放心地告诉我。(Qǐng fàngxīn de gàosù wǒ.)

می‌توانید همیشه برای من تماس بگیرید. – 你随时可以联系我。(Nǐ suíshí kěyǐ liánxì wǒ.)

ممنون بابت شنیدن شما. – 谢谢你的倾听。(Xièxiè nǐ de qīngtīng.

من ارزش قرار دادن درک و حمایت شما را تقدیم می‌کنم. – 我很感激你的理解和支持。(Wǒ hěn gǎnjī nǐ de lǐjiě hé zhīchí.)

لطفاً به نظرات و پیشنهادات شما اهمیت می‌دهم. – 我很重视你的意见和建议。(Wǒ hěn zhòngshì nǐ de yìjiàn hé jiànyì.)

بیشتر بخوانید  آزمون HSK چیست و چه اهمیتی دارد؟

اقلیم و محیط زیست:

معرفی اصطلاحات مرتبط با اقلیم و حفاظت از محیط زیستش

در زیر اصطلاحات  چینی استاندارد مرتبط با اقلیم و حفاظت از محیط زیست در زبان چینی آورده شده است:

 اقلیم:

اقلیم – 气候 (qìhòu):

– اقلیم معتدل – 温和气候 (wēnhé qìhòu)

– اقلیم گرم و مرطوب – 炎热潮湿的气候 (yánrè cháoshī de qìhòu)

– اقلیم سرد و خشک – 寒冷干燥的气候 (hánlěng gānzào de qìhòu)

– اقلیم مرطوب – 潮湿的气候 (cháoshī de qìhòu)

 

حفاظت از محیط زیست:

 1. حفاظت از محیط زیست – 环境保护 (huánjìng bǎohù):

– حفاظت از جنگل‌ها – 保护森林 (bǎohù sēnlín)

– حفاظت از گونه‌های در خطر – 保护濒危物种 (bǎohù bīnwēi wùzhǒng)

– حفاظت از آب و هوا – 保护空气和水资源 (bǎohù kōngqì hé shuǐ zīyuán)

– حفاظت از تنوع زیستی – 保护生物多样性 (bǎohù shēngwù duōyàng xìng)

 1. محیط زیست – 环境 (huánjìng):

– آلودگی هوا – 空气污染 (kōngqì wūrǎn)

– آلودگی آب – 水污染 (shuǐ wūrǎn)

– تغییرات اقلیمی – 气候变化 (qìhòu biànhuà)

– حفاظت از طبیعت – 保护自然 (bǎohù zìrán)

 

 1. انرژی تمیز – 清洁能源 (qīngjié néngyuán):

– انرژی خورشیدی – 太阳能 (tàiyáng néng)

– انرژی باد – 风能 (fēngnéng)

– انرژی زمینی – 地热能 (dìrè néng)

 

 1. بازیافت – 回收 (huíshōu):

– بازیافت مواد – 回收材料 (huíshōu cáiliào)

– بازیافت زباله – 回收垃圾 (huíshōu lājī)

– بازیافت آب – 回收水 (huíshōu shuǐ)

 

مکالمه در چینی استاندارد :

چه اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست در کشورتان انجام شده است؟

– 你们国家有哪些环境保护举措?(Nǐmen guójiā yǒu nǎxiē huánjìng bǎohù jǔcuò?)

 

چه تدابیری برای مقابله با آلودگی هوا اتخاذ شده است؟

– 为了应对空气污染,采取了哪些措施?(Wèile yìngduì kōngqì wūrǎn, cǎiqǔle nǎxiē cuòshī?)

 

آیا شما در بازیافت زباله‌ها شرکت می‌کنید؟

– 你参与废物回收吗?(Nǐ cānyù fèiwù huíshōu ma?)

 

به نظر شما چه اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست لازم است؟

– 你认为环境保护需要采取哪些措施?(Nǐ rènwéi huánjìng bǎohù xūyào cǎiqǔ nǎxiē cuòshī?)

برای ثبت نام در کلاس آموزش بازرگانی زبان چینی یا مشاوره رایگان روی لینک زیر کلیک کنید

خرید و تجارت:

عبارات مرتبط با خرید، مذاکره و تجارت در چینی استاندارد . علاقه مندان به آموزش بازرگانی زبان چینی میتوانند در دوره های موسسه بنیاد چین شرکت کنند و مهارت بازرگانی خود را درکشور چین و ارتباط با آنها افزایش دهند.

خرید:

 • آیا می‌توانم کمکی بکنم؟ – 我能帮你吗?(Wǒ néng bāng nǐ ma?)
 • قیمت این چقدر است؟ – 这个多少钱?(Zhège duōshǎo qián?)
 • آیا می‌توانم این را امتحان کنم؟ – 我能试一试吗?(Wǒ néng shì yīshì ma?)
 • من به دنبال [محصول/سایز/رنگ] مشابه این هستم. – 我在找类似的[产品/尺码/颜色]。(Wǒ zài zhǎo lèisì de [chǎnpǐn / chǐmǎ / yánsè].)
 • من علاقه‌مند به خرید این محصول هستم. – 我想买这个产品。(Wǒ xiǎng mǎi zhège chǎnpǐn.)

مذاکره:

 • قیمت قابل مذاکره است؟ – 这个价格可以商量吗?(Zhège jiàgé kěyǐ shāngliang ma?)
 • من فکر می‌کنم قیمت آن بالاست. – 我觉得这个价格有点高。(Wǒ juédé zhège jiàgé yǒudiǎn gāo.)
 • آیا می‌توانید قیمت را کمی کاهش دهید؟ – 你能不能降低一点价格?(Nǐ néng bùnéng jiàngdī yīdiǎn jiàgé?)
 • آیا می‌توانید به من تخفیف بدهید؟ – 你能给我打个折吗?(Nǐ néng gěi wǒ dǎgè zhé ma?)
 • قیمت نهایی چقدر است؟ – 最终价格是多少?(Zuìzhōng jiàgé shì duōshǎo?)

تجارت:

ما می‌خواهیم یک معامله انجام دهیم. – 我们想要达成一笔交易。(Wǒmen xiǎng yào dáchéng yībǐ jiāoyì.)

آیا می‌توانید شرایط تحویل را مشخص کنید؟ – 你能确定交货条件吗?(Nǐ néng quèdìng jiāohuò tiáojiàn ma?)

من به دنبال یک همکاری بلندمدت هستم. – 我正在寻找长期合作伙伴。(Wǒ zhèngzài xúnzhǎo chángqī hézuò huǒbàn.)

آیا می‌توانید نمونه‌ای از محصولاتتان را برایم ارسال کنید؟ – 你能给我寄一些你们产品的样品吗?(Nǐ néng gěi wǒ jì yīxiē nǐmen chǎnpǐn de yàngpǐn ma?)

ما به دنبال ایجاد رابطه تجاری بلندمدت هستیم. – 我们希望建立长期的商业关系。(Wǒmen xīwàng jiànlì chángqī de shāngyè guānxì.)

 

تصادف و حوادث:

توضیح درباره تصادفات و حوادث و نحوه بیان آنها در چینی استاندارد

تصادفات و حوادث یکی از موضوعات مهمی هستند که ممکن است در مکالمات روزمره یا در مواقع اضطراری مورد بحث قرار بگیرند. در زیر توضیحاتی درباره تصادفات و حوادث و نحوه بیان آنها در زبان چینی آورده شده است.

تصادفات در محیط کار:

حادثه کاری – 工作事故 (gōngzuò shìgù)

آسیب شغلی – 职业伤害 (zhíyè shānghài)

ایمنی ناقص – 安全问题 (ānquán wèntí)

سقوط – 跌倒 (diēdǎo)

حوادث طبیعی:

زلزله – 地震 (dìzhèn)

سیلاب – 洪水 (hóngshuǐ)

رگبار – 暴风雨 (bàofēngyǔ)

حریق – 火灾 (huǒzāi)

حوادث پزشکی:

مرگ ناگهانی- 猝死 (cùsǐ)

تصادف – 意外 (yìwài)

مصدومیت – 受伤 (shòushāng)

بیماری – 疾病 (jíbìng)

 

چند جمله برای مثال از حوادث :

“یک زلزله شدید امروز در منطقه رخ داد.”

“今天在这个地区发生了一次强烈的地震。” (Jīntiān zài zhège dìqū fāshēngle yīcì qiángliè de dìzhèn.)

 

“فردی به بیمارستان منتقل شده است بعد از تصادف.”

“有人在交通事故之后被送往医院。” (Yǒurén zài jiāotōng shìgù zhīhòu bèi sòngwǎng yīyuàn.)

 

“یکی از مصدومان نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارد.”

“一位伤者需要立即医疗照料。” (Yī wèi shāngzhě xūyào lìjí yīliáo zhàoliào.)

سخن پایانی:

علاقه مندان به یادگیری آموزش زبان چینی که در موسسه بنیاد چین به صورت مبتدی تا پیشرفته میتوانند آموزش ببینند میتوانند در دوره های HSK شرکت کنند.

 

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Picture of دکتر ایرج وثوقی

دکتر ایرج وثوقی

دکتر ایرج وثوقی هستم، فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی از چین با بیش از بیست و چهارسال سابقه آموزشی در دانشگاه‌های ایران و چین، بنیانگذار بنیاد چین،مولف و مترجم کتاب‌های چینی و برگزارکننده دوره های تخصصی تجارت با چین

ضرب المثل های زبان چینی
ضرب‌المثل‌ها در هر زبانی نقش مهمی در فرهنگ و تاریخ...
هر آنچه در مورد تاریخچه ی زبان چینی باید بدانید
با ۱.۳ میلیارد سخنور، زبان چینی بیشترین تعداد سخنور را...
رده سنی برای یادگیری زبان چینی
رده سنی برای یادگیری زبان چینی و اینکه چه سنی...
شباهت های چینی و ژاپنی
زبان‌های چینی و ژاپنی از جمله زبان‌های برجسته آسیای شرقی...
آزمون TOCFL
آزمون TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) یکی...
بلاگ
از بلاگ ما دیدن کنید
جدید ترین و بروز ترین اطلاعات
اینجا کلیک کنید
آموزش زبان چینی
بنیاد بین المللی چین با بیش از 10 سال تجربه در زمینه‌ی آموزش زبان با بهره‌گیری از مدرسین کار آزموده و داشتن بیش از 600 زبان‌آموز در تهران، توانسته است رتبه نخستِ آموزش زبان چینی را به خود اختصاص دهد.
آموزش با بروز ترین متد ها
اینجا کلیک کنید
خدمات ترجمه
با بنیاد بین‌المللی چین میتوانید متون خود را یه سریع ترین شکل و با کیفیت بالا ترجمه کنید.
کیفیت و زمان
را با ما تجربه کنید
اینجا کلیک کنید