Chinese Alphabet

الفبای زبان چینی با مثال‌ کاربردی

با الفبای زبان چینی آشنا شویدآشنایی ابتدایی با “الفبای زبان چینی”

هیچ الفبایی در زبان چینی وجود ندارد که معنای آن را در کشورهای غربی، کسی متوجه شود. درواقع الفبای چینی حروف نیستند (با برخی استثنائات)، بلکه الفبای چینی بیانگر یک ایده، یک مفهوم یا یک شی می‌باشند. در حالی که در زبان و ادبیات کشورهای غربی هر یک از حروف الفبا، نمایانگر صدایی است که به طور کلی معنای خاصی ندارد. بیش از 6500 کاراکتر در زبان چینی وجود دارد. در تصویر زیر تعدادی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید. اگر در حال فراگیری زبان چینی هستید سعی کنید روی یادگیری آن متمرکز باشید و صداها را به خاطر بسپارید.

Chinese Alphabet
تعدادی از کاراکترهای زبان چینی

یادگیری الفبای چینی بسیار مهم است زیرا ساختار آن در تمام مکالمات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون آن، شما قادر نخواهید بود کلمات را به درستی بیان کنید، حتی اگر بدانید چگونه آن کلمات را بنویسید. هرچه تلفظ صحیح روی حروف بهتر باشد، در صحبت کردن با زبان چینی، درک بیشتری خواهید داشت.

زبان چینی الفبا ندارد، از نگارگرها استفاده می‌شود

هر کلمه در زبان چینی دارای تصویر خاص خود است. شما می‌توانید آن را با اعداد مقایسه کنید. به عبارت دیگر شما در نوشتن اعداد، معنی را یادداشت می‌کنید، نه صدا. مانند: (wo(I 我 wǒ) ، ta (he 他 tā) ، da (big 大

تنها مشکل این است که هر صدا در 4 تن بیان می‌شود. لحن اول یک لحن سطحی است (بالا و پایین نمی‌رود)، لحن دوم مانند یک سؤال بالا می‌رود، لحن سوم پایین می‌رود و لحن چهارم نیز پایین می‌رود. به نظر می‌رسد که شگفت زده شده‌اید.

شروع هر کاری از ابتدا می‌تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر بخواهید یاد بگیرید که چگونه با یک زبان کاملاً متفاوت، چیزی را بنویسید.

Chinese Alphabet
نگارگرها در زبان چینی


با الفبای زبان چینی آشنا شویدآشنایی ابتدایی با “الفبای زبان چینی”

هیچ الفبایی در زبان چینی وجود ندارد که معنای آن را در کشورهای غربی، کسی متوجه شود. درواقع الفبای چینی حروف نیستند (با برخی استثنائات)، بلکه الفبای چینی بیانگر یک ایده، یک مفهوم یا یک شی می‌باشند. در حالی که در زبان و ادبیات کشورهای غربی هر یک از حروف الفبا، نمایانگر صدایی است که به طور کلی معنای خاصی ندارد. بیش از 6500 کاراکتر در زبان چینی وجود دارد. در تصویر زیر تعدادی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید. اگر در حال فراگیری زبان چینی هستید سعی کنید روی یادگیری آن متمرکز باشید و صداها را به خاطر بسپارید.

Chinese Alphabet
تعدادی از کاراکترهای زبان چینی

یادگیری الفبای چینی بسیار مهم است زیرا ساختار آن در تمام مکالمات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون آن، شما قادر نخواهید بود کلمات را به درستی بیان کنید، حتی اگر بدانید چگونه آن کلمات را بنویسید. هرچه تلفظ صحیح روی حروف بهتر باشد، در صحبت کردن با زبان چینی، درک بیشتری خواهید داشت.

زبان چینی الفبا ندارد، از نگارگرها استفاده می‌شود

هر کلمه در زبان چینی دارای تصویر خاص خود است. شما می‌توانید آن را با اعداد مقایسه کنید. به عبارت دیگر شما در نوشتن اعداد، معنی را یادداشت می‌کنید، نه صدا. مانند: (wo(I 我 wǒ) ، ta (he 他 tā) ، da (big 大

تنها مشکل این است که هر صدا در 4 تن بیان می‌شود. لحن اول یک لحن سطحی است (بالا و پایین نمی‌رود)، لحن دوم مانند یک سؤال بالا می‌رود، لحن سوم پایین می‌رود و لحن چهارم نیز پایین می‌رود. به نظر می‌رسد که شگفت زده شده‌اید.

شروع هر کاری از ابتدا می‌تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر بخواهید یاد بگیرید که چگونه با یک زبان کاملاً متفاوت، چیزی را بنویسید.

Chinese Alphabet
نگارگرها در زبان چینی


با الفبای زبان چینی آشنا شویدآشنایی ابتدایی با “الفبای زبان چینی”

هیچ الفبایی در زبان چینی وجود ندارد که معنای آن را در کشورهای غربی، کسی متوجه شود. درواقع الفبای چینی حروف نیستند (با برخی استثنائات)، بلکه الفبای چینی بیانگر یک ایده، یک مفهوم یا یک شی می‌باشند. در حالی که در زبان و ادبیات کشورهای غربی هر یک از حروف الفبا، نمایانگر صدایی است که به طور کلی معنای خاصی ندارد. بیش از 6500 کاراکتر در زبان چینی وجود دارد. در تصویر زیر تعدادی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید. اگر در حال فراگیری زبان چینی هستید سعی کنید روی یادگیری آن متمرکز باشید و صداها را به خاطر بسپارید.

Chinese Alphabet
تعدادی از کاراکترهای زبان چینی

یادگیری الفبای چینی بسیار مهم است زیرا ساختار آن در تمام مکالمات روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون آن، شما قادر نخواهید بود کلمات را به درستی بیان کنید، حتی اگر بدانید چگونه آن کلمات را بنویسید. هرچه تلفظ صحیح روی حروف بهتر باشد، در صحبت کردن با زبان چینی، درک بیشتری خواهید داشت.

زبان چینی الفبا ندارد، از نگارگرها استفاده می‌شود

هر کلمه در زبان چینی دارای تصویر خاص خود است. شما می‌توانید آن را با اعداد مقایسه کنید. به عبارت دیگر شما در نوشتن اعداد، معنی را یادداشت می‌کنید، نه صدا. مانند: (wo(I 我 wǒ) ، ta (he 他 tā) ، da (big 大

تنها مشکل این است که هر صدا در 4 تن بیان می‌شود. لحن اول یک لحن سطحی است (بالا و پایین نمی‌رود)، لحن دوم مانند یک سؤال بالا می‌رود، لحن سوم پایین می‌رود و لحن چهارم نیز پایین می‌رود. به نظر می‌رسد که شگفت زده شده‌اید.

شروع هر کاری از ابتدا می‌تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر بخواهید یاد بگیرید که چگونه با یک زبان کاملاً متفاوت، چیزی را بنویسید.

Chinese Alphabet
نگارگرها در زبان چینی

فیلم های آشنایی با الفبای زبان چینی

چگونه یادگیری زبان چینی را آغاز کنیم؟ 

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که اگر در زبان چینی الفبا نداریم، چگونه باید آن را یاد بگیریم! سوال خوبی است و جواب ساده‌ای دارد. شما از همان ابتدا باید یادگیری کاراکترها را شروع کنید.در ابتدا با یادگیری 10 الی 20 کاراکتر، یادگیری را شروع خواهید کرد و به درک این کاراکترها خواهید رسید.

بیاید با یک مثال شروع کنیم. سعی کنید بدون اینکه به خودتان فشار بیاورید، به یادگیریِ “giving tóu téng” بپردازید که به معنی سردرد است.

حال ابتدایی‌ترین کاراکتر چینی را بررسی می‌کنیم: (– که به معنی یک، واحد می‌باشد). بسیار عالی است. ما اولین کاراکتر چینی را یاد گرفته‌ایم. هر باری که این کاراکتر را می‌بینیم، بدان معنی است که این، یک چیز است، درسته؟ حال با علم بر اینکه الفبای زبان چینی وجود ندارد، کاراکترها را می‌توانیم با یکدیگر جمع کنیم. دومین کاراکتری که بررسی می‌کنیم 共 Gòng است که به معنای عادی یا عمومی می‌باشد. بنابراین ما اکنون دو کاراکتر چینی را یاد گرفته‌ایم، اما قصد داریم کلمه سوم را خودمان بیاموزیم، و این کار فقط با قرار دادن این دو در کنار هم ساخته می‌شود: 一共 (Yī Gòng) (به معنای در کل یا Altogether)

一共
一共 که معادل واژه “در کل” است.

تاکنون دو کاراکتر چینی را یاد گرفته‌اید اما در واقع می‌توان اینطور گفت که سه کلمه را می‌شناسید. وقتی دانش خود را بر اساس کاراکترهای چینی می‌سازید، خواهید دید که کاراکترها برای ساختن واژگان جدید، با یکدیگر جمع می‌شوند و به مرحله‌ای خواهید رسید که می‌توانید با جمع کاراکترها با یکدیگر، به کلمات جدیدی برسید.

در ادامه چند مثال دیگر را با یکدیگر بررسی می‌کنیم

دو کاراکتر ( (Shí به معنای زمان و ( (Qū به معنای مساحت را در نظر بگیرید. مشاهده می‌کنید که ما دو کاراکتر با معنای جداگانه‌ای، در واحد زمان و منطقه داریم. اما وقتی این دو کاراکتر را کنار هم بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟ با ترکیب این دو کاراکتر به معنای جدیدی دست خواهیم یافت. یعنی کاراکتر (Shí Qū) 时 区 که به معنی منطقه زمانی است

زمان و منطقه با هم، به معنی منطقه زمانی به زبان چینی است. بنابراین، علی‌رغم فقدان الفبای زبان چینی هنگام یادگیری زبان چینی ماندارین، یک عنصر بزرگ تفکر مداوم بوجود می‌آید.

کاراکترهای چینی چقدر منطقی هستند؟ به یک مقاله، روزنامه یا حتی یک جمله خیره شده و بگوئید “نه، این روزنامه به زبان من نگارش نشده است”. با وجود تعداد زیادی از کاراکترها، نمونه‌های بسیار خوبی وجود دارد که می‌توانیم به کمک آن‌ها هوشمندانه الفبای زبان چینی را بسازیم.

اکنون این کلمات را بیاموزیم:

(视 (shì به معنای چشم‌انداز، (脑 (nǎo به معنای مغز و همچنین (影 (yǐng که به معنای سایه می‌باشد. خوب، ما سه کلمه جدید را انتخاب کرده‌ایم. حال برای هر یک از این سه کلمه قصد داریم کاراکتر 电 (به معنای برق) را در مقابل آن قرار دهیم تا یک کلمه جدید ساخته شود. یعنی :

 • برقی + دید = تلویزیون (diànshì) 电视
 • برقی + مغز = رایانه (电脑 (diànnǎo
 • برقی + سایه = سینما (diànyǐng) 电影

واقعاً منطقی‌تر از این نیست! بنابراین اگرچه چینی‌ها حروف الفبا ندارند که حروف را برای ایجاد کلمات در کنار هم قرار دهند، اما درعوض یکسری کاراکتر دارند که با آنها کار می‌کنند. برخی از کلمات فقط از یک کاراکتر تشکیل شده‌اند، برخی دیگر از دو یا سه (شاید در موارد نادر حتی چهار یا پنج). بنابراین ممکن است الفبای چینی وجود نداشته باشد، اما یادگیری چینی می‌تواند ساده‌تر از آنچه فکر می‌کنید باشد.

چند حرف در الفبای چینی‌ها وجود دارد؟

این سوالی است که بسیاری از مردم، قبل از شروع یادگیری زبان چینی از اساتید خود می‌پرسند. اگر این مطلب را، از ابتدا مطالعه کرده باشید، می‌دانید که برای این سوال، پاسخی وجود ندارد؛ چرا که الفبایی برای زبان چینی نداریم. می‌توان ابنطور گفت کاراکترهای چینی شبیه هم هستند. با این حال، برای اینکه ببینید زبان چینی چقدر گسترده و عمیق است، لازم است تا نسبت به نکات زیر آگاه باشد:

 • برای صحبت روزمره چینی، می‌توانید با تقریباً 500 تا 750 کاراکتر چینی کاملاً راحت کنار بیایید.
 • 2000 کاراکتر چینی – برای خواندن روزنامه مورد نیاز است.
 • 2،633 کاراکتر چینی – تعداد کاراکترهایی که برای قبولی در آزمون HSK6 نیاز است.
 • 8000 کاراکتر چینی – تعداد کاراکتری است که یک فرد تحصیل کرده‌ی چینی می‌شناسد.
 • 20،000 کاراکتر چینی – لغت‌های مدرن چینی از این میزان کاراکتر، استفاده می‌کنند.

اما در کل چند کاراکتر چینی وجود دارد؟ اگر میزان آن‌را، به صورت عددی در نظر بگیریم، تعداد زیادی را شامل می‌شود.

Chinese Language
کاراکترهای زبان چینی

شما چند کاراکتر چینی می‌شناسید؟ تاکنون مکالمه‌ای با توریست چینی در کشورمان، داشته‌اید؟ اگر می‌خواهید الفبای زبان چینی را که به آن ماندارین نیز گفته می‌شود بیاموزید، می‌توانید در دوره‌های آموزش زبان چینی ثبت‌نام کنید و با تلفظ و صدای همه حروف چینی آشنا شوید و آن‌ها را فراگیرید.

منبع: ltl-school.com

4.8/5 - (5 امتیاز)

24 دیدگاه دربارهٔ «با الفبای زبان چینی آشنا شوید»

   1. ادمین سایت

    دوست عزیزم برخلاف چیزی که مردم فکر می کنند زبان چینی بسیار ساده و شیرینِ. مهم اینه علاقمند به یادگیری باشید.
    خواهشمندیم جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما ۰۲۱۶۶۱۲۳۰۸۶ تماس بگیرید.

 1. در چینی برای مفاهیم اصلی سمبل هایی طراحی می کنند که با چند صدا تلفظ می شوند
  آیا این سمبل ها به روش خاصی تولید شده اند
  و چرا به جای ایجاد هزاران سمبل از بیست سی تا سمبل صدایی برای تولید کاراکترها استفاده نمی کنند مثل حروف الفبای عادی
  مثلا چرا 共 را بصورت Gòng یا گونگ که در واقع می توان آنرا یک سمبل یا کاراکتر ترکیبی در نظر گرفت نشان نمی دهید
  یعنی یک سری سمبلهای اصلی ( مثل حروف الفباهای صدایی) بسازید سپس با استفاده از این کاراکتر ها هزاران کاراکتر دیگر بسازید

  1. بله مطمئنا نمیتونه کاراکترهایی که یاد نگرفته رو بخونه. البته تو ایران بچه گنجم دبستان میتونه بخونه ولی باز ازدرک معانی برخی لغات سخت باز میمونه و برا همینه که حتی تو دانشگاه هم فارسی میخونیم

 2. سلام من دارم زبان کره ایم یاد میگیرم آیا به نظرتون یاد گرفتن کره ای و چینی همزمان مشکلی ایجاد می‌کنه
  و اینکه ممکنه کلمه ای در کره ای و چینی یک معنا یا شبیه هم باشن چون بیشتر کلمه های کره ای ریشه چینی دارن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن
Verified by MonsterInsights