دوره‌های استاندارد زبان چینی

دردوره‌های استاندارد زبان چینی بنیاد بین‌المللی مطالعات چین زبان چینی با جدیدترین اصول آموزشی و با متد دکتر وثوقی آموزش داده می‌‌شود.
این کلاس‌ها از اول تیرماه آغاز می‌شوند و 16 جلسه 1.5 ساعته هستند. در نتیجه این کلاس‌ها 8 هفته به طول می‌انجامد.

مقدماتی 1 (یک‌شنبه‌)

این کلاس در روز‌های یک‌شنبه برگزار می‌شود


ثبت نام

مقدماتی 1 (سه‌شنبه)

این کلاس در روز‌های سه‌شنبه برگزار می‌شود


ثبت‌نام

مقدماتی 1 (پنج‌شنبه)

این کلاس در روز‌های پنج‌شنبه برگزار می‌شود


ثبت‌نام