school template curriculum img 1

ترجمه رسمی مدارک

بنیاد چین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ترجمه، تمامی مدارک شما از جمله شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی، اسناد را با دقت بالا ترجمه می‌کند.

presentation 2

ترجمه تخصصی

بنیاد چین با وجود مترجمین باسواد و متبحر این نوید را به شما می‌دهد که علاوه بر ترجمه تخصصی، با مترجم ارتباط مستقیم داشته باشید.

book 3

ترجمه شفاهی

علاوه بر جلسات کاری و گروه‌های توریستی، رویدادهایی که به ترجمه همزمان و شفاهی نیاز داشته باشند که بنیاد چین آن را نیز فراهم آورده است.

portfolio course 5

ترجمه بروشور و کاتالوگ

ترجمه بروشور و کاتالوگ یک از حساس‌ترین زمینه‌های ترجمه است. دلیل این حساسیت، کاربرد خاصی است که آن شرکت و مجموعه در نظر دارد.