همکاری اتمی ایران و چین

همکاری اتمی چین با ایران در چه مسیری است؟

موضوع همکاری چین با ایران برای مدت طولانی و پایدار از اهمیت حیاتی برای اقدامات اتمی ایران برخوردار بود، در این مقاله در مورد همکاری اتمی چین با ایران مطالبی را ارائه می‌دهیم. همکاری اتمی چین با ایران ایران تصمیماتی را برای پیشبرد برنامه‌های اتمی اتخاذ کرده بود که فهمید بسیاری از راه‌های همکاری اتمی …

همکاری اتمی چین با ایران در چه مسیری است؟ ادامۀ مطلب »