مناطق تجاری چین

مناطق آزاد تجاری چین

اولین منطقه آزاد تجاری که هدف از تاسیس آن تا حدی با اهداف مناطق آزاد به مفهوم جدید آن تطابق دارد، در سال 1888 میلادی در بندر هامبورگ ایجاد شد، در ادامه شما را، با مناطق آزاد تجاری چین آشنا خواهیم کرد. مناطق آزاد تجاری چین موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر …

مناطق آزاد تجاری چین ادامۀ مطلب »