جغرافیای انسانی کشور چین

وسعت و مساحت چین چقدر است؟

مساحت چین در سال 2017 به اندازه‌ی 9388211 کیلومتر مربع گزارش شده است، طی 56 سال گذشته این شاخص در سال 1994 به 9388250 کیلومتر و در سال 2006 به حداقل 9388211 کیلومتر مربع رسیده است. مساحت چین این آمار براساس گزارش مجموعه شاخص‌های توسعه بانک جهانی، از منابع رسمی شناخته‌شده تهیه شده ‌است. مساحت …

وسعت و مساحت چین چقدر است؟ ادامۀ مطلب »