زبان چینی گردشگری چیست و چه اهمیتی دارد؟

اولین آژانس مسافرتی در چین در سال ۱۹۲۳ تاسیس شد، اما مفهوم زبان چینی گردشگری پس از تاسیس جمهوری خلق چین (PRC) در سال ۱۹۴۹ آغاز شد.