اسلام در چین

اسلام در چین و حقایقی از مسلمانان چین

یک عامل پرنفوذ و متنوع در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، ارتباط ایران با جوامع مسلمانان چین بوده است و ما هم در این مقاله تمامی اطلاعات خود را در این مبحث با شما به اشتراک می‌گذاریم. انقلاب اسلامی و مسلمانان چین میل انقلابیون اسلامی در ایران برای حمایت از مبارزات مسلمانان …

اسلام در چین و حقایقی از مسلمانان چین ادامۀ مطلب »