ادبیات زبان چینی

ادبیات زبان چینی و تاریخچه‌ی آن

ادبیات زبان چینی بدنه‌ی آثاری است که به زبان چینی نوشته شده‌اند، از جمله اشعار، متن، ترانه، نوشته‌‌‌های تاریخی، نمایشنامه‌ها و اشکال مختلف داستان.