دوره 1 مقدماتی – 020407E1AO01

مدرس : استاد معینی

نحوه برگزاری : آنلاین

ترم تحصیلی : 1 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : شنبه – چهارشنبه

ساعت برگزاری : 12 – 13:30