دوره 1 مقدماتی – 020405E1AH01

مدرس : استاد شفیعی

محل برگزاری : سعادت آباد

ترم تحصیلی : 2 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : دوشنبه

ساعت برگزاری : 10 – 12