دوره 2 مقدماتی – 020422E2AH01

مدرس : استاد چنگیزی

شعبه برگزاری : انقلاب

ترم تحصیلی : 2 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : پنجشنبه

ساعت برگزاری : 9 – 12