چین یک قدرت اقتصادی پیشرو است و در دنیای تجارت امروز ارزش زیادی پیدا کرده است. تقریباً هر شرکت پیشرو غربی، در چین قدم گذاشته است تا از نیروی کار ارزان بهره ببرد و هم اکنون سهم خود را از بزرگترین بازار جهان با جمعیتی که دارای مصرفی مداوم و فزاینده ای است، بدست آورد باشد. قطعا آموزش مکالمه زبان چینی برای تاجران و گردشگرانی که خواستار تعامل بیشتر با چینی‌ها هستند، می‌تواند مثمر ثمر واقع شود.

10 قدم آسان برای آموزش مکالمه زبان چینی

  1. دریافت اطلاعات آموزشیِ مناسب
  2. مکالمات چینی را با صدای بلند بخوانید
  3. به صوت چینی گوش دهید و تکرار کنید
  4. مکالمات را بنویسید
  5. با ترانه‌های چینی تمرین کنید
  6. با نمایش‌ها یا فیلم‌های تلویزیونی چینی تمرین کنید
  7. یک شریک زبان پیدا کنید
  8. سعی کنید از زبان به صورت فعال استفاده کنید
  9. سفر به یک کشور چینی زبان
  10. خجالتی نباشید

آموزش زبان چینی

 

تعدادی از جملات کاربردی برای آموزش مکالمه زبان چینی

– نام شما چیست؟ 叫 什么 名字

Nǐ jiào shénme míngzì؟

– کجا به دنیا آمدید؟ 在 哪儿 出生 的

Nǐ zài nǎr chūshēng de؟

– زادگاه شما کجاست؟ 的 家乡 在 哪儿

Nǐ de jiāxiāng zài nǎr؟

– دوست دارید چه غذایی بخورید؟ 平时 喜欢 吃 什么

Nǐ píngshí xǐhuan chī shénme؟

– چه چیزی را دوست دارید بنوشید؟ 平时 喜欢 喝 什么

Nǐ píngshí xǐhuan hē shénme؟

– شما چند سال دارید؟ 多大 了

Nǐ duōdà لو؟

– شما چه درس می‌خوانید؟ 学 什么 的

Nǐ xué shénme د؟

– کجا کار می‌کنید؟ 在 哪儿 工作

Nǐ zài nǎr gōngzuò؟

آموزش مکالمه زبان چینی - بنیاد چین

– امروز چه کردید؟ 今天 做了些什么

Nǐ jīntiān zuò le xiē shénme؟

– شما چه نوع موسیقی را دوست دارید؟ 喜欢 什么 样 的 音乐

Nǐ xǐhuan shénmeyàng de yīnyuè؟

– چه سرگرمی‌دارید؟ 有 什么 爱好

Nǐ yǒu shénme àihào؟

– شما چه ورزشی دوست دارید؟ 都 喜欢 哪种 体育 项目

Nǐ dōu xǐhuan nǎ zhǒng tǐyù xiàngmù؟

– غذای مورد علاقه شما چیست؟ 最 喜欢 的 食物 是 什么

Nǐ zuì xǐhuan de shíwù shìnme؟

– شما معمولاً برای صبحانه چه چیزی دارید؟ 早饭 平时 都 吃些 什么

Nǐ zǎofàn píngshí dōu chī xiē shénme؟

– چگونه می‌توانید به محل کار یا دانشگاه بروید؟ 平时 上班 或 上学 都 怎么 走

Nǐ píngshí shàngbān huò shàngxué dōu zěnme zǒu؟

– آیا شما بهترین دوست دارید؟ اون کیه؟ 有 最好 的 朋友 吗? 他 或 她 是 谁

Nǐ yǒu zuìhǎo de péngyǒu ma؟ Tā huò tā shì sheí؟

– تابستان یا زمستان را ترجیح می‌دهید؟ 和 冬天 , 你 更 喜欢 哪 一个

Xiàtiān hé dōngtiān، nǐ gèng xǐhuan nǎ yīgè؟

– آخر هفته چه می‌کنید؟ 周末 喜欢 做些 什么 呢

 

ویژگی‌های دوره‌ی آموزش مکالمه زبان چینی

لوگوی اصلی سایت

کد مطلب: 1230-1/981009-1000/م ح/ت/98