آموزش زبان

آموزش زبان چینی یکی از بزرگترین زبان های زنده جهان است که در پر جمعیت ترین کشور جهان یعنی کشور چین تکلم می شود. آموزش چینی برای افرادی که تمایل دارند با این مردم دوست داشتنی که از تاریخ و فرهنگ و پیشینه تاریخی درخشانی برخوردار هستند در ابتدا ممکن است سوالات گوناگون و متعددی را برای زبان آموزان در پی داشته باشد.

اگر این احساس را دارید پس باید به شما بگوییم که این مطلب را ما برای شما و زبان آموزان دیگری نوشته ایم که مشکلاتی مشابه مشکلات شما دارند. اصلا آیا فکر می کنید همین اندازه شناخت از فرهنگ چینی برای شما کافی است؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که خودتان به یادگیری این زبان زیبا و پرطرفدار بپردازید؟.

درس 15

کتاب 2 درس 15 محله متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b71-71-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b72-72-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b73-73-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3   متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b74-74-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b75-75-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن
Verified by MonsterInsights