اعداد در زبان چینی چقدر اهمیت دارند؟

در فرهنگ چینی، مردم بر این باورند که برخی از اعداد می توانند برای آنها شانس و اقبال به ارمغان بیاورند. بنابراین، برای مردم چین مهم است که برای مناسبت های مهمی همچون تاریخ عروسی، تاریخ نقل مکان به خانه جدید، شماره پلاک ماشین، شماره تلفن و غیره، یک شماره خوب و خوش یمن انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول به بالا
Verified by MonsterInsights