کارتون افسانه ی هی

کارتون به زبان چینی + معروف ها

کارتون به زبان چینی + معروف ها سال‌های اخیر شاهد توسعه پویا در بازار کارتون به زبان چینی بوده‌ایم. بسیاری ازکارتون‌های باکیفیت ساخت چین با شخصیت‌های برجسته به شهرت جهانی رسیده‌اند.