زبان هاوایی

با تاریخچه الفبای زبان هاوایی آشنا شوید

با تاریخچه الفبای زبان هاوایی آشنا شوید زبان هاوایی یک زبان استونیایی (اهل جزایر میکرونزی) است که در حدود ۸۰۰۰ نفر در جزایر هاوایی به این زبان صحبت می‌کنند. الفبای زبان هاوایی اولین بار در قرن نوزدهم به زبان لاتین در یک نسخه از الفبای لاتین که توسط مبلغین دینی ایجاد شده بود ظاهر شد …

با تاریخچه الفبای زبان هاوایی آشنا شوید ادامه مطلب »