chinese app

اپلیکیشن‌های چت چینی را می‌شناسید؟

اپلیکیشن‌های چت چینی را می‌شناسید؟ از دیرباز برنامه‌های ساخته شده توسط متخصصان چینی چه در داخل چین و چه در خارج از چین بسیار طرفدارهای بسیاری داشته است؛ اپلیکیشن‌های چت چینی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.