خط چینی و حقایق باورنکردنی درباره آن | بنیاد چین

خط چینی و حقایق باورنکردنی درباره

خط چینی و حقایق باورنکردنی درباره خط چینی یکی از جلوه‌های هنر چین و از قدیمی‌ترین روش‌های نگارش در دنیا است. در این خط حدود پنجاه هزار نشانه تک هجایی وجود دارد که در کنار نشانه‌های دیگر معناهای متفاوتی پیدا می‌کند.. از یک دانش‌آموز دبیرستانی در چین انتظار می‌رود که با شش هزار نشانه آشنا …

خط چینی و حقایق باورنکردنی درباره ادامه مطلب »