یادگیری زبان چینی

جملات کوتاه چینی و کاربردهایشان

جملات کوتاه چینی و کاربردهایشان + به همراه ترجمه در این پست می‌خواهیم جملات کوتاه چینی با معنی فارسی که در چین جملاتی خاص هستند را به شما معرفی کنیم، پس در این مقاله با بنیاد چین همراه باشید.