اسم‌های معروف چینی | بنیاد چین

با 25 مورد از اسم‌های ‏معروف ‏چینی آشنا شوید

با 25 مورد از اسم‌های ‏معروف ‏چینی آشنا شوید اسم‌های چینی و بخصوص اسم‌های ‏معروف ‏چینی که در کشور چین کاربرد دارند، در سراسر دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید به این نکته توجه داشت که بسته به کاراکترهای چینی که در اسامی چینی مورد استفاده قرار می‌گیرند، این اسامی می‌توانند معانی متفاوتی داشته …

با 25 مورد از اسم‌های ‏معروف ‏چینی آشنا شوید ادامه مطلب »