اعداد چینی

اعداد یک تا ده به زبان چینی و شکل و شمایل آنها

اعداد یک تا ده به زبان چینیاز آنجا که کاراکترها و حروف چینی از کاراکترهای عجیب و غریب ساخته شده‌اند، شماره‌های زبان چینی نیز از کاراکترهای عجیب و غریب‌تری ساخته شده‌اند؛ در این مطلب خواهیم دید که شکل و شمایل اعداد چینی چگونه به نظر می‌رسند و به یادگیری اعداد یک تا ده به زبان …

اعداد یک تا ده به زبان چینی و شکل و شمایل آنها ادامه مطلب »