سریال‌های چینی و ماجراهای جنجالی که دارند - بنیاد چین

سریال‌های چینی و ماجراهای جنجالی که دارند

سریال‌های چینی و ماجراهای جنجالی که دارند چین یکی از بزرگترین صنایع پررونق درام در جهان را دارد. ده‌ها درام جدید چینی هر ماه منتشر می‌شوند و میلیون‌ها بیننده را به خود جذب می‌کنند. در سال‌های اخیر سریال‌های چینی مورد توجه عموم قرار گرفته و محبوبیت بیشتری در سطح جهان به دست آورده‌اند.