تاریخچه زبان چینی

تاریخچه زبان چینی+ اطلاعات کامل آن از آغاز تا امروز

تاریخچه زبان چینی هنوز در دست بررسی است، اما منتقدین عقیده دارند اَشکال مدرن‌تر چینی از دو زبان مختلف گرفته شده است. این دو زبان از سبک های سینو و تبت آمده است، اما هیچ سابقه‌ای مکتوب از این زبان‌ها وجود ندارد. بنابراین توضیح اینکه آیا زبان چینی دقیقاً از این پیشینیان آمده است بسیار …

تاریخچه زبان چینی+ اطلاعات کامل آن از آغاز تا امروز ادامه مطلب »