گونه های زبان در چین

هفت گروه اصلی زبان مردم چین

هفت گروه اصلی زبان مردم چین چین بزرگترین کشور آسیا است و مساحت آن 9.596.961 کیلومتر مربع یا 3.705.407 مایل مربع است و به دلیل داشتن بسیاری از ویژگی‌های متمایز، از جمله تنوع زبان مردم چین، بسیار مورد توجه است.