الفبای زبان چینی با مثال‌ کاربردی | بنیاد چین

با الفبای زبان چینی آشنا شوید

  با الفبای زبان چینی آشنا شویدآشنایی ابتدایی با “الفبای زبان چینی” هیچ الفبایی در زبان چینی وجود ندارد که معنای آن را در کشورهای غربی، کسی متوجه شود. درواقع الفبای چینی حروف نیستند (با برخی استثنائات)، بلکه الفبای چینی بیانگر یک ایده، یک مفهوم یا یک شی می‌باشند. در حالی که در زبان و …

با الفبای زبان چینی آشنا شوید ادامه مطلب »