روابط ایران و چین | بنیاد چین

دیپلماسی چین و ایران چگونه است؟

دیپلماسی چین و ایران چگونه است؟ دیپلماسی چین و ایران در سال‌های پس از 1979 تلاشی با قاعده را به منظور از سرگیری روابط ایجاب کرد. دیپلماسی چین و ایران این جریان با پیشنهاداتی مستقیم و مکرر برای دوستی، شامل ابراز احترام نسبت به انتخاب صورت گرفته از سوی مردم ایران برای عزل شاه همراه …

دیپلماسی چین و ایران چگونه است؟ ادامه مطلب »