نمایش تصویر اسامی فارسی به چینی - آموزش زبان چینی - بنیاد چین

لیست اسم‌های فارسی به چینی

<h1style=”color:#af0d0f”>لیست اسم‌های فارسی به چینی در تبدیل اسم‌های فارسی به چینی مطالب زیادی برای یادگیری وجود دارد. زبان چینی دارای بیش از 3000 کاراکتر رایج بوده که بسیاری از آنها پینیین مشابهی دارند، ترجمه نام شما از الفبای فارسی به چینی نه تنها یک کار آوایی، بلکه معنایی نیز می باشد. هدف این مقاله این …

لیست اسم‌های فارسی به چینی ادامه مطلب »