متن ترانه چینی ماه قلب من به زبان چینی

یادگیری آهنگ‌های چینی خوانندگان معروف چینی یک راه عالی برای تقویت زبان چینی ماندارین است. در این مقاله ترانه چینی ماه قلب من از deng lijun که به زبان ماندارین ” yuè liang dài biǎo wǒ de xīn ” است، را برایتان بیان می‌کنیم.

你 问 我 爱 你 有多 深

我 的 情 也 真

我 的 情 也 真

月亮 代表 我 的 心

你 问 我 爱 你 有多 深

我 爱 你 有 几分

我 的 情 不移

我 的 爱 不变

月亮 代表 我 的 心

轻轻 的 一个 吻

已经 打动 我 的 心

深深 的 一段 情

叫 我 思念 到 如

你 问 我 爱 你 有多 深

ترانه چینی ماه قلب من | بنیاد چین
ترانه چینی ماه قلب من

متن ترانه چینی ماه قلب من در پین یین (pinyin)

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn

wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

wǒ de qíng yı zhē

wǒ de ài yè zhēn

yuè liang

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēnز

wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

wǒ de qíng bù yí

wǒ de ài bú biàn

qīng qīng de yí ge wèn

yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn

shēn shēn د yí duàn qíng

jiào wǒ sî niân dào rú jīn

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn

wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

nǐ qù xiǎng yi xiǎng

nǐ qù kàn yi kàn

yuè liang

متن ترانه چینی ماه قلب من به انگلیسی

You ask me how deep my love for you is

How much I really love you

My affection is real

My love is real

The moon represents my heart

You ask me how deep my love for you is

How much I really love you

My affection will not waver

My love will not change

The moon represents my heart

One soft kiss

Has already moved my heart

Our time of deep affection

Has made me miss you ever since then

You ask me how deep my love for you is

How much I really love you

Think about it

Take a look

The moon represents my heart

متن ترانه چینی ماه قلب من به فارسی

از من پرسید که عاشق شما هستم

چقدر واقعا تو را دوست دارم

عشق من واقعی است

ماه قلب من است

من از شما می‌پرسم که عشق من به چه اندازه عمیق است

چقدر واقعا تو را دوست دارم

محبت من از بین نخواهد شد

عشق من تغییر نخواهد کرد

ماه قلب من است

یک بوسه نرم

قبلا قلبم را عوض کرده‌ام

محبت عمیق

اگر مرا ترک کنی، من را از دست می‌دهی

من از شما می‌پرسم که عشق من به چه اندازه عمیق است

چقدر واقعا تو را دوست دارم

در مورد آن فکر کنید

نگاهی بیاندازید

ماه قلب من است

سوالات متداول :

 

[select-faq faq_id="30938"]

[select-faq faq_id="31005"]

[select-faq faq_id="31010"]

[select-faq faq_id="31075"]

[select-faq faq_id="31077"]

[select-faq faq_id="31082"]

[select-faq faq_id="31094"]

[select-faq faq_id="31096"]

[select-faq faq_id="31098"]

[select-faq faq_id="31112"]

کد مطلب: 1230-1/980619-1000/م ح/ت/98

کدمطلب:1000100010000980619

دیدگاهتان را بنویسید