22 جمله ضروری در زبان چینی

22 جمله ضروری در زبان چینی

چگونه شروع به یادگیری زبان چینی می کنید ؟

وقتی وارد کشور چین می شوید، خود را بیگانه یافته و چون نمی دانید چه بگویید احساس غربت و تنهایی می کنید. در زیر برای شما 22 جمله ضروری زبان چینی را آورده ایم تا در کشور چین آگاهی بیشتری داشته باشید.

جملات ضروری در زبان چینی

1- آیا می توانم (داخل شوم)؟

我可以(进去)吗?

Wǒ kěyǐ (jìnqù) ma?

2- آیا می توانید (کمکم کنید)؟

你能(帮我)?

 Nǐ néng (bāng wǒ)?

3- آیا شما (کارت پستال) دارید؟

你有(明信片)吗?

Nǐ yǒu (míngxìnpiàn) ma?

4- قیمت (این) چند است؟

这个价格多少钱?

Zhège jiàgé duōshǎo qián?

5- من(آمریکایی ) هستم.

我是(美国人)。

Wǒ shì (měiguó rén).

6- من یک (ستاره سینمایی) نیستم.

我不是电影明星。

Wǒ bùshì diànyǐng míngxīng.

7- من ( دو چمدان بار) دارم.

我有两个行李。

Wǒ yǒu liǎng gè xínglǐ.

8- من (نقشه) ندارم.

我没有地图。

9- من (پاسپورتم) را گم کردم.

我丢了护照。

Wǒ diūle hùzhào.

10- من باید (به پزشک مراجعه کنم).

10.我必须(看医生)。

Wǒ bìxū (kàn yīshēng).

 

موارد مرتبط با این مقاله

مبانی زبان چینی

آموزش مقدماتی زبان چینی

یادگیری زبان چینی برای مردم دنیا چه اهمیتی دارد؟

آیا آموزش زبان چینی سخت است؟

کلمات و عبارات ضروری برای کسب و کار به زبان چینی

آموزش زبان چینی به کودکان

زبان چینی چند حرف دارد؟

آموزش اعداد در زبان چینی

کلمات و عبارات مربوط به عشق در زبان چینی

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه