یادگیری زبان چینی به صورت خصوصی در منزل یا محل کار

/, زبان چینی, یادگیری زبان چینی/یادگیری زبان چینی به صورت خصوصی در منزل یا محل کار

یادگیری زبان چینی به صورت خصوصی در منزل یا محل کار

یادگیری زبان چینی به‌ صورت خصوصی میتواند در منزل یا محل کار صورت گیرد که این کار یادگیری زبان چینی برای شما راحت خواهد کرد. یادگیری زبان چینی به صورت خصوصی امکان این را دارد کلاس بدون حضور شما و استاد برگزار نشود. در روش یادگیری زبان چینی به صورت خصوصی کاملا بر نیازها و اهداف شما ‌به‌ تنهایی تمرکز خواهد داشت و تمامی تمرین‌ها و موارد مورد نیاز را بر اساس نقاط ضعف و قوت شما‌ تنظیم خواهد کرد تا یادگیری زبان چینی برای شما راحت تر شود.

کلاس بر اساس نیاز شما‌ و با‌ هر سرعتی که ‌شما بخواهید پیش میرود و تمام طول آن‌ می توانید بر نقاط ضعف خود تمرکز کنید. هر زمانی که‌ میخواهید میتواند سوالات خود را مطرح‌ کنید. هراشتباهی که‌ انجام دهید در‌همانجا معلم شما ‌میتواند آن‌ را اصلاح کند و حتی میتوانید از‌معلم خود بخواهید بر اساس آن ‌برنامه درسی را تنظیم کند، مثلا اگر هدف شما‌ تجارت در‌چین‌ است، یا‌ تحصیل، یا‌گردشگری، میتوانید از‌او بخواهید طوری درس دهد که‌ هرچه زودتر نیاز شما‌ به‌ آن‌ بخش خاص از زبان برطرف شود.

در‌کلاس‌های گروهی معلم مجبور‌است موضوعات جامعی را درس دهد اما در کلاس خصوصی ‌شما تنها کسی هستید که ‌او قرار‌است تمریناتش را بررسی کند، در‌مورد اشتباهاتش نظر دهد و شک نکنید او متوجه خواهد شد که‌ شما چقدر تمرین داشته اید، چرا که‌ زبان چینی به‌خصوص در‌مراحل ابتدایی نیازمند ساعتها مطالعه در روزانه است. آموزش و ترجمه زبان چینی دو امر کاملا متفاوت هستند و این‌ مسئله ما را برآن داشت تا گروه ترجمه و آموزش زبان چینی را از هم مجزا کنیم تا هر گروه بر تخصص خود تمرکز کند. آموزش زبان چینی امری حساس ‌است و اساتید آن ‌باید از‌توانایی‌های خاص آموزش برخوردار باشند. تفاوت زبان چینی با‌سایر زبان‌ها بسیار‌است وآموزش آن ‌نه تنها زمان بیشتری لازم دارد، بلکه روش آموزش آن‌ نیز بسیار متفاوت و خاص‌ است

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه